Գործնական քերականություն

1.Կետերի փոխարեն գրել համապատասխան տառը:
Փախչել, մազապուրծ, լվացքաջուր, շքերթ, օրթան, նրբահյուս, ճրագակալ, հոգեվիճակ, շոգեկառք, ընդիմություն, փ.ակ, մղձավանջ, վարձահատույց, առևանգել, աղջիկ, պատշգամբ, գիշերօթիկ, մրկածուփ, թ.պակալել, բաճկոն, օվկիանոս, չարաճի, մեղմօրոր, նստվածք, խաբկանք, կրիա, մանրուք, ճո.փյուն, գաղտագողի, թևկի, բացուխու., ոգելից:
2.Անհրաժեշտ տեղում գրել մեծատառով:
Մովսես Խորենացի, Սևանա լիճ, Գրիգոր Տաթևացի, Աշոտ Երկաթ, Հայաստանի Հանրապետություն, Կիլիկյան Հայաստան, Լևոն Մեծ թագավոր, Մխիթար Գոշ, Հայկական պար լեռնաշղթա, Արարատյան դաշտ, Լեռնային Ղարաբաղ, Արաքս գետ, Ալեքսանդր Մակեդոնացի, Մեծ Բրիտանիա, Խաղաղ օվկիանոս:

3.Տրված բարդ բառերի առաջին արմատները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Հացատուն-մեծատուն
Քինախնդիր-լայնախնդիր
Ոսկեպատ-արծաթապատ
Հողածին-բնածին
Փառամոլ-ռուսամոլ,
Կենսագիր-արձակագիր
Զբոսանավ-առևտրանավ
Ծովագնաց-երկրագնաց

4. Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
Հեռախոս-հեռատես
Հանրածանոթ-հանրախանութ
Քարապատ-քարաշեն
Երկրագունդ-երկրագործ
Մտահոգ-մտախոս
Ծովակալ-ծովահեն
Բարենպաստ-բարեկամ
Դեղնակտուց-դեղնաճակատ

5. Գոյական կազմող հետևյալ ածանցներով կազմել 3-ական բառ:
-ակ–գնդակ, սրվակ, բանակ
-անակ-ժամանակ, գլանակ, եղանակ
-անոց-հիվանդանոց, հյուրանոց, վարսավիրանոց
-անք-խաբկանք
-արան-դասարան, լսարան, հենարան
-արք-շարք,վարք,գործարք
-ացի-գյուղացի, ռուսաստանցի,անգլիացի
-ենի-բալենի, խնձորենի, վարդենի
-ացք-ասածվացք,
-իկ-իլիկ, մանիկ, մանկիկ
-մունք-հուզմունք, մտածմունք, զգացմունք
-որդ-որսորդ,նախորդ, հաջորդ
-ոց-պահոց, հաստոց, Մաշտոց
-ստան-ոստան, գերդաստան, մարաստան
-վածք-գործվածք, դաջվածք, լարվածք
-ուհի-պարուհի, հայուհի, գեղեցկուհի
-Հայք, բարք, վարք

7.Յուրաքանչյուր բառաշարքում առանձնացնել 5-ական պարզ բառ:
Բանակ, քույր, ոստյուն, ամառ, գյուղացի, աշխարհ, որսորդ, րոպե, առաջ, սահնակ:
Եղբայր, վարք, շաբաթ, վստահ, անուն, կեսօր, քաղցր, սահուն, վաղորդայն, ոտք:
Աշուն, եկեղեցի, ուսում, ուրբաթ, վայրի, ժամանակ, առողջ, Մարիամ, միակ, միրգ:
Հնձվոր, թափոն, էտոց, նախորդ, երաժիշտ, խաղող, դիմակ,  թախիծ, անասուն, կապույտ, ճանապարհ:

8. Ո՞ր բառն է, որ հոմանիշ չէ թավ գրված բառին:
Ցոլալ, փայլել, շողալ, փողփողալպսպղալ:
Աշխուժանալ, կազդուրվել, բուժվել,առողջանալ, ապաքինվել:
Երկմտել, երկբայել, շորորալ, կասկածել, տարակուսել:
Հորինված, հնարովի, երևակայական, հավակնոտ, մտացածին:
Պարգևել, նվիրել, շնորհել, ոգեկոչել, ընծայել:
Աղաչել, թախանձել, աղերսել, հորդորել, պաղատել:
Մեկեն, կրկին, նորից, դարձյալ, վերստին:
Միայն, զուտ, սոսկ, լոկ, գեթ: