Գործնական քերկանություն

1 գերձայն, մակբայ, ստորակարգ, ապուշ, նախադեպ;
2. անդրաշխարհ, հակաթույն, դժգույն, դերանուն, ներդարձ, ենթակարգ;
3. տրամագիծ, ենթակա, վերադարձ, ապացույց, տարագիր, թերկա;
4. գերխնդիր, տրամաբան,փոխաքա, բացակա;
7. գերխնդիր, պարագիծ, տարասեռ, ապուշ, ընդդիմակ;
8. մակագիր, թերակշիռ, ապաշնորհ, ենթախումբ, բացորոշ, հարադիր;
9. արտերկիր, բաղաձայն, ենթահարց, մականուն, չկամ, ընդարձակ;
10. համաձայն, տրամաբան, ստորաքարշ, ներգաղթ, տկար, փոխարքա;
11. դժգոհ, ենթադաս, արտասովոր, հակագիծ, մակաբույծ, անդրշիրիմ;
12. տհաճ, ընդհատ, ենթասպա, բացակա, նախավկա, մակնիշ;
13. նախահայր, մակուղեղ, անրդբևեռ, ապերջանիկ, առգաղթ, տարասեռ;
14. պահանջ, անդրաշխարհ, հակակշիռ, առէջ, դերանուն, ընդամենը;