Հունաստանը Հումերոսյան դարաշրջանում

Միկենյան պետությունների անկմանը հաջոդեց շուրջ 300 տարի տևած մի ժամանակաշրջան, որը կոչվում է “Հոմերոսյան դարաշրջան”: Դա մի փուլ էր, երբ միկենյան քաղաքակրթության անկումից հետո սկսվեց երկարատև ճգնաժամ: Այդ ընթացքում չկային պետություններ, մոռացվեցին արհեստների և արվեստի շատ բնագավառներ, նույնսիկ գծային գիրը: Այս ամենը հետևանք էր նոր հունալեզու ժողովուրդների՝ դորիացիների կողմից միկենյան աշխարհի նվաճման: Զարգազցման անհամեմատ ցածր աստիճանին գտնվող դորիացիները դեռևս երկար ճանապարհ պետք է անցնին մինչև քաղաքակրթություն մուտք գործելը:
Այդ դարաշրջանը Հոմերոսյան է կոչվում Ք.ա. VIII դարում ապրած պոետի անունով: Չնայած իր ստեղծագործությունները նա նվիրել է Տրոյական պատերազմի իադարձութուններին, սակայն շատ հաճախ նկարագրում է տոհմատիրական կարգեին հատուկ կենցաղ:
Հոմերոսյան դարաշրջանում Հունասանը գյուղատիպ սակավաբնակ երկիր էր, որի բնակչության հիմնական զբաղմունքը երկրագործությունն ու անասնապահությունն էր, արհեստները և առևտուրը թույլ էին զարգացած: Արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունները երկորդրական դեր էին խաղում բնակչության գործունեության մեջ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s