Հնչյունաբանություն

1.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում է.

1) ամենաէական, քրիստոնեություն, երբևիցե, ինչևէ
2) հնէաբան, պանեշ, չէինք, առէջաթել
3) եղերերգ, ափեափ, չենք, լայնէկրան
4) դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ

2.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ե.

1) անեզր, խուռներամ, երբևէ, նախօրե
2) նրբերշիկ, լայնեզր, լուսերես, անէացում
3) բազմերանգ, օրըստօրե, հրեշ, դողէրոցք
4) ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա

3.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ.

1) անօրեն, տնօրինություն, օրըստօրե, օրորել
2) մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ
3) առօրեական, աշխարհազոր, հօգուստ, հօդս ցնդել
4) ապօրինի, նախօրե, վաղօրոք, հանրօգուտ

4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառեում է գրվում օ.

1) հնօրյա, փայտոջիլ, միջօրեական, օրեցօր
2) նախօրոք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ
3) հանապազորդ, անօթևան, թախծօրոր, ականջօղ
4) հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ

5.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ո.

1) արագոտն, պնդօղակ, հոտնկայս, հրանոթ
2) քնքշօրոր, հնգօրյակ, վաղորդյան, նրբորեն
3) հանրօգուտ, անորակ, հատորյակ, հանապազոր
4) հանապազոր, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ

6.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ը.

1) խոչընդոտ, անընտել, ակնթարթ, մթընկա
2) կորնթարդ, որոտընդոստ, առընթեր, սրընթաց
3) օրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ
4) ինքնըստինքյան, լուսնկա, ճեպընթաց, մերթընդմերթ

7.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում և.

1) թեթևոտն, հոգեվորդի, գոտևորել, եղրևանի
2) սերկևիլ, հևք, կարևոր, հետևակ
3) որևէ, հոգևոր, հոգեվարք, ոսկևորել
4) բևեկնախեժ, երևույթ, գերեվարել, սեթևեթել

8. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում և.

1) արևակն, երևակել, ոսկեվազյան, գոտևորել
2) ագևոր, ալևոր, ձևույթ, արևկա
3) եղրևանի, արևմտաեվրոպական, օթևան, արևառ
4) կարևոր, հոգեվիճակ, հոգևոր, հևիհև

9. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում եվ.

1) հոգեվիճակ, արևավառ, ագևոր, ոսկեվաճառ
2) կարեվեր, գերեվարել, տարեվերջ, գոտևորել
3) արևմտաեվրոպական, ոսկեվարս, անձրևային, սերկևիլ
4) ագեվազ, գինեվաճառ, ուղեվճար, դափնեվարդ

10. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում յ.

1) տույժ, հեռակայել, էական, արքայորդի
2) ատամնաբույժ, Սերգեյի, հայելազարդ, լռելյան
3) Նաիրի, սկեսրար, երեխայի, աղյուսակ
4) խնայել, հետիոտն, ջղային, աշխույժ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s