Պետության հատկանիշները և տարածքը

Պետության հատկանիշներն են՝

  • Բնակչության և իշխանության բաժանումը վարչատարածքային սկզբունքով:
  • Միայն կառավարմամբ զբաղվող մարդկանց հատուկ խումբը՝ հանրային իշխանությունը:
  • Հասարակական կյանքի կարգավորումըիրավական հիմքերով:
  • Ինքնիշանությամբ օժտվածությունը:

Պետության հետ միասին առաջանում են “պետության տարածք”, “պետության սահման” երևույթները: Ամեն մի պետության հիմնական պայմաներից մեկն իր սահմանների շրջանակներում տարածքային գերակայությունն է: Պետական տարածքն այն տարածությունն է, որտեղ բակվում է տվյալ պետության բնակչությունը՝ ճանաչելով այդ պետության գերագույն իշպանությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s