Ինչ եմ ես արել Բնագիտությունից անցած մայիսից այս մայիս

d0b7d0b0d0b3d180d183d0b6d0b5d0bdd0bdd0bed0b5-5Մենք բնագիությունից սովորել ենք շատ բաներ և ես ունեմ նյութեր:

Պրեզենտացիաներ

Բջիջ 

Խատուտիկ

Լուսատտիկ

Այլ

Անապատ

Լոխ Նեսսի հրեշը

Գարնանային ճանապարհորդություն դեպի Օհանավանք. Իմ անհատական նախագիծը

Ջերմոցում

Ես կարողանում եմ ստուգատես. Բնագիտություն

Ես կարողանում եմ ստուգատես.Բնագիտություն

Բնագիտություն  <<Ես կարողանում եմ>>

 1. загруженное (5)Բացատրել ինչո՞ւ է կյանքը երկրի վրա:

Առաջին պատճառը երկրի հեռավորությունն է արևից, եթե նա ավելի մոտիկ կամ ավելի հեռու լիներ, երկրի վրա կյանք չէր լինի: Երկրոր պատճառը երկրի ձգողական ուժն է, առանց դրա օզոնային շերտը չէր մնա երկրի վրա և ուլտրա մանուշակագույն ճառագայթները կոչնչացնեին ամբողջ կենդանի օրգանիզմը:Երրորդ պատճառը օզոնային շերտի խտությունն է Մարսում օզոնային շերտը շատ ցրված է և արևի ճառագայտները մտնում են և դուրս գալիս, իսկ Վեներայում շատ խիտ է և ճառագայտները մտնում են, բայց դուրս չեն գալիս: Չորրորդ պատճառը ջուրն է, միայն երկիր մոլորակում ջուր կա:

 1. Բացատրել մառախուղի առաջացման պատճառը,ամպերի առաջացման պատճառը, ամպերի տեսակները և պատկերացում կազմել  եղանակի մասին:

Մառախուղը նույն ամպն է, ուղղակի, երբ նրան նայում ես բարձր տեղից նա քո համար մառախուղ է, իսկ երբ նայում ես ցածր տեղից նա քո համար ամպ է:Ամպերը առաջանում են այն ժամանակ, երբ ջուրը գոլորշանում է բարձրանում է երկինք և հետո այնտեղ սառչում է: Ամպի տեսակներն են շերտավոր,փետրավոր,կույտավոր, ալիքաձև,շերտակույտավոր: Երբ երկնքում փետրավոր ամպերն են ուրեմն քամի է լինելու, իսկ երբ շերտավոր ամպերն են ապա սպասվում են տեղումներ, երբ երկնքում կույտավոր ամպերն են, ապա սպասվում է նույնպես տեղումներ:

 1. Թվարկել քամիների տեսակներ և ճիշտ կազմակերպել հանգիստը ծովափում:

Ցերեկային բրիզ, գիշերային բրիզ,մուսոններ և սումոններ: Հանգիստը ավելի լավ է կազմակերպել ցերեկը, որովհետև ցերեկը ծովի տաքությունը գալիս է ափ:

 1. Թվարկել լուսինի փուլերը և բացատրել նրա ազդեցությունը:

Նորալուսին,քառորդ լուսին,կիսալուսին,լիալուսին, մահիկ: Լիալուսնի ժամանակ, լուսինը ձգում է երկիրը և տեղի է ունենում մակընթացուցյուն:

 1. Ուսումնասիրելով բույսերի կառուցվածքը և խնամքը, որի շնորհիվ հասկացել եմ մարդու կյանքում նրանց կարևոր դերը մարդու կյանքում:

Առանց բույսերի մենք չէինք կարող շնչել: Նրանք կլանում են ածխաթթու գազը և դուրս են թողնում թթվածինը:

 1. Տարբերակել ֆիզիկական և քիմիական երևույթ , բերել օրինակներ:

Ֆիզիկական է կոչվում այն երևույթը, որի ժամանակ նյութի բաղադրությունը չի փոխվում, ֆիզիկական երևույթ է, երբ ջուրը սառչում է: Քիմիական երևույթ է կոչվում այն ժամանակ, երբ նյութի բաղադրությունը փոխվում է, քիմիական երևույթ է երբ ոսկորը այրում են:

 1. Տարբերակել և բնութագրել օքսիդները,հիմքերը,թթուները և աղերը ու կիռարել դրանք կենցաղում:

Օքսիդներ են կոչվում այն երկտարանի նյութերը, որոնցից մեկը թթվածին է: Օքսիդ է ջուրը, որը մենք շատ ենք օգտագործում կենցաղում: Հիմքերը բաղկացած են մետաղի ատոմներից և հիդրօքսիդ խմբից: Հանգած կիրը օգտագործում են մուրաբաների մեջ: Թթուները բաղկացած են մետաղի ատոմներից,ջրածնից և թթվի մնացորդից: Կիտրոնաթթուն շատ են օգտագործում կենցաղում: Աղերը բարդ նյութեր  են, որոնք բաղկացած ոն մետաղի ատոմներից և թթվի մնացորդից: Կա կերակրի աղ, որը մենք շատ ենք օգտագործում կենցաղում:

 1. Տարբերակել և բնութագրել առանձկանության, ձգողականության ևկշռի ուժի բերել օրինակներ:

Եթե դու փոփոխում ես մարմնի տեսքը և նա վերադառնում է իր հին տեսքը, դա կոչվում է առանձկանքւթյան ուժ: Երբ դու իրը բաց եսցթողնում նա ընկնում է ներքև դա ձգողական ուժի շնորհիվ է, որովհետև երկիրը ձգում է մեզ: Եթե քո գցաց իրը ծանր է նա արագ կընկնի ներքև, իսկ եթե  թևթև ավելի դանդաղ:Եթե  իրի  մակերեսը  մեծ է նա ավելի դանդաղ կընկնի:

 1. Տարբերակել և բնութագրել անհավասար և հավասար ժարժումը բերել օրինակներ:

Հավասար շարժում է կոչվում այն շարժումը, որի ժամանակ դուք չեք փոխում արագությունը:Անհավասարաչափ շարժում է կոչվում այն շարժումը, որի ժամանակ դու փոխում ես արագություն:Բնության մեջ հավասար շարժում չկա:

 

 

Անապատ

загруженное (8)Անապատ– ծայրահեղ չորային, ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխությամբ շրջան է, որտեղ գոլորշիացումը ջրի բաց մակերեսից 7-ից 30 անգամ գերազանցում է մթնոլորտային տեղումների քանակին։Անապատների բնական զոնան ընկած է մայրացամաքների բարեխառն, մերձարևադարձային և արևադարձային գոտիների ներքին շրջաններում։ Անապատները տարածված են բոլոր մայրցամաքներում (Անտարկտիդայում տիրապետում է Սառցային (անտարկտիկական սառցային անապատներ) զոնան)։ Անապատների զոնան բնութագրվում է չոր, ցամաքային կլիմայով, օրական և տարեկան ջերմաստիճանների մեծ տատանումներով։ Անապատներում գոլորշունակությունը մի քանի անգամ գերազանցում է տեղումների քանակին, խոնավության գործակիցը կազմում է 0,1 – 0,2։

Ամռանը շատ շոգ է։ Հուլիսի միջին ջերմաստիճանը +28 +30°C է, իսկ առավելագույնը՝ +58,1°C Սահարա անապատում։ Ավազը տաքանում է մինչև +80°C։ Ձմռանը ցուրտ է։ Հունվարի միջին ջերմաստիճանը -5 -10°C է, երբեմն՝ -50°C (բարեխառն գոտում)։ Տարեկան տեղումները քիչ են, առավելագույնը՝ 100 – 200 մմ., իսկ որոշ անապատներում՝ 50 մմ.։ Տեղումների մեծ մասը դիտվում է գարնանը։Անապատային զոնային հատուկ են գորշ-անապատային հողերը, որոնք հումուսով շատ աղքատ են։ Ընդարձակ տարածքներ են կազմում ավազային ու քարքարոտ տարածքները։ Շատ են աղուտներն ու աղատաշտակները։

Անապատների բուսազուրկ տարածքներում քամին առաջացնում է ավազաթմբեր։Զոնայում բուսականությունը շատ աղքատ է։ Բույսերը քսերոֆիլ են, ունեն երկար առանցքային արմատներ՝ հարմարված չոր ցամաքային կլիմային։Այնտեղի բույսերից շատերը զուրկ են տերևներից։

Անապատներում տարածված է  ուղտափուշը, օշան,  անապատային ակացիան, անապատային բոշխը, վելվիչին, էֆեմերները, էֆեմերոիդները,կակտուսները։

Անապատով հոսող գետերի հուների երկարությամբ սովորաբար աճում է փարթամ բուսականություն (բարդի, ուռենի, բոշխ, կաղամախի, եղեգ և այլն)։ Այս շրջաններին անվանում են թուգայներ: Անապատային զոնայի կենդանական աշխարհը նույնպես աղքատ է։ Կենդանիները հարմարված են շոգ ու չոր կլիմայական պայմաններին։ Ուղտը մեկ շաբաթ կարող է առանց ջրի դիմանալ։ Որոշ սողուններ բոլորովին ջուր չեն խմում և բավարարվում են սննդի մեջ եղած ջրի քանակով։ Վայրի ավանակը՝Կուլան ծարավը հագեցնելու համար ժամում անցնում է 60 կմ. տարածք։

Անապատներում շատ են սողունները (մողեսներ, օձեր), կրծողները (ավազամկներ, գետնասկյուռներ, ճագարամկներ), սարդերը, կարիճները ։ Երբեմն հանդիպում են այծքաղ, ջայլամ, բորենի, անապատային աղվես,առյուծ (հազվադեպ), իսկ գետափնյա փարթամ բուսականության պայմաններում՝ վագրեր, վարազներ, եղեգնակատուներ։Քաղցրահամ ջրի առկայության դեպքում անապատները կարող են դառնալ մշակովի տարածքներ, որոնք կոչվում են օազիսներ ։ Այստեղ մշակում են բամբակ, բրինձ, խաղող, նուռ, թուզ, սեխ, ձմերուկ։ Ոռոգման և պարարտացման դեպքում օազիսներում տարեկան կարելի է ստանալ 2 – 3 բերք։

Ջերմոցում

images (3)Այսօր ես որոշեցի գնալ ջերոց և իմանալ, թե ինչպես են զգում իրենց կենդանիները և բույսերը: Այսպես ես այցելեցի ջերմոց և կերակրեցի մեր ձկներին, երևում էր նրան շատ սոված էին: Հետո ես գնացի ծովախոզուկների մոտ պարզվեց նրանցից մեկը տղա էր, իսկ մյուսը աղջիկ և աղջիկը դառնալու էր մայրիկ: Տղայի անունը Բոբիկ էր, իսկ աղջկանը Մամա: Հետո ես որոշեցի images (4)այցելել կրիային նրա անունը Պեգաս էր, նա շատ արագ էր համեմատած մյուս կրիաներին: images (5)Մենք Պեգասին հանեցինք դուրս և նա սկսեց վազել մենք վերցրեցինք և դրեցինք նրան իր տեղը: Հետո մենք ջրեցինք բույսերը և ընկեր Լիաննան մեզ պատմեց բույսերի մասին: Այսպես մենք իմացանք Ջերմոցի մասին ավելին:

Ստուգատես Ես կարողանու եմ

Հարգելի սովորող, մայիսի 26-ից 30-ը անցկացվում է «Եսկարողանումեմ» ստուգատեսը: Համապատասխան դասաժամին սովորողները լրացնում են տրված աղյուսակը: Ներկայանալի տեսքի բերեք նաև Ձեր ուսումնական բլոգը՝ համապատասխան բաժիններով: Թերթիկը տեղադրում եք Ձեր բլոգում:

 

Ուսումնական դասընթաց Կարողանում եմ Հղումներ
ուսումնական բլոգ Ես  կարողանում եմ շատլավաշխատելբլոգում, գեղեցկացնել իմ բլոգը  և հաճախ եմ ավելացնումնյութերը: Իմ բլոգը տես այստեղ
մայրենի լեզու Ես կարողանում եմ գրագետ խոսել: Ես կարողանում եմ հորինել տարբեր պատմություններ: Ես կարողանում եմ հարցազրույցներ վերցնել: Ես կարողանում եմ շարունակել պատմոlishւթյունները:Ես կարողանում եմ ամեն ինչ անել ինչ, որ կարող է անել հինգերորդ դասարանցին: Տես այստեղ
Անգլերեն I can translate English texts in Armenian and Apmenian text in En See here
Ռուսերեն Я могу рассказывать об о мне. Смотри сдесь
մաթեմատիկա Եսկարողանումեմաշխատել gmail-ով: Կարողանում եմ խնդիրներ հորինել: Ես կարողանում եմ երկրաչափական պատկերները թվարկել: Ես կարողանում եմ խնդիրը կարդալ և հասկանալ:Ես կարողանում եմ ավելի լավ ճանաչել կոտորակները: Ես կարողանում եմ գործ ունենալ խառը թվերի հետ:Ես կարողանում եմ խնդիրից ուրիշ խնդիր հորինել: Տես այստեղ
բնագիտություն Ես  կարողանում եմ գրել նախագծեր և ճամփորդություններին լավ պատրաստվել: Ես կարողանում եմ տարբերել առողջ սնունդը վտանգավոր սնունդից: Տես այստեղ
հայրենագիտություն Եսկարողանումեմհասկանալմերթվարկությունիցառաջըևմերթվարկությունը: Եսկարողանումեմտարբերելհյուսիսը, հարավը, արևելքըևարևմուտքը:Եսկարողանումեմլավպատմել:ԵսկարողանումեմթվարկելմերՀայկականլեռնաշխարհիլճերըևգետերը: Տես այստեղ
տեխնոլոգիա Ես կարողանում եմ պատրաստել կավե զարդեր,նկարներ,բանալու զարդաօղակներ,կենդանիներ,ծաղկամաններ, ուտեստներ և ամանորյա խաղալիքներ: Տես այստեղ
պատմություն Եսկարողանումեմհասկանալմերթվարկությունիցառաջըևմերթվարկությունը: Եսկարողանումեմտարբերելհյուսիսը, հարավը, արևելքըևարևմուտքը: Կարողանումեմլավպատմել:ԵսկարողանումեմթվարկելմերՀայկականլեռնաշխարհիլճերնուգետերը: Տես այստեղ
ֆիզկուլտուրա Ես ընտրել եմ վոլեյբոլ և ես կարողանում եմ խաղալ վոլեjբոլ,կատարել վարժությունները և մրցել ընկերներիս հետ: Տես այստեղ
երաժշտություն Մենք երգի ժամին երգում ենք Կոմիտաս և ես կարողանում եմ երգել Կոմիտաս և գիտեմ տարբեր կոմպոզիտորների և նրանց երգերի մասին Տես այստեղ
ընտրությամբ գործունեություն /նշել գործունեությունը/ Ես ընտրել եմ Ռոբոտիքս: Տես այստեղ
ընդհանուր պարապմունք Ընդհանուր պարապմունքի ժամանակ մենք շատ ենք ուրախանում: Տես այստեղ
Լրացուցիչ կրթություն /նշել գործունեությունը/ Ես կարողանում եմ պարել: Տես այստեղ

 

Գարնանային ճամփորդություն դեպի Օհանավանք. Իմ անհատական նախագիծը

Ճանփորդության նպատակը իմանալ Ոսկեվազ գյուղի էկո խնդիրները,տեսնել Սուրբ Հավհանես, Կարմրավոր և Օհանավանք եղեցիներ և ծանոթանալ Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարանին:
Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանցիներ
Ճամփորդության ծրագիր.
images9:00-շարժվում ենք Մայր դպրոցի մոտից
9:30-կանգառ Կարմրավոր եկեղեցու մոտ: Նայում ենք և ուսումնասիրում ենք շրջապատը:
10:00-շարժվում ենք դեպի Օհանավանք:
10:10- հասնում ենք Օհանավանք եկեղեցի ուսումնասիրում ենք շրժապատը:
11:10-շարժվում ենք դեպի Բյուրական Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարան:
11:35-հասնում ենք Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարան:
12:40-գնում ենք Ոսկեվազ իմանալու նրանց էկո խնդիրները և տեսնելու Սուրբ Հովհանես եկեղեցին:
13:00-հասնում ենք Ոսկեվազ գյուղ:
14:00-ուղևվորվում ենք դեպի Մուղնի:
14:20-հասնում ենք Մուղնի և հանգստանում:
16:20-շարժվում ենք դեպի դպրոց:
16:50-հասնում ենք դպրոց:
Ճամփորդությունից առաջ պետք է.
 1. 250px-Voskevaz_Church (1)Google Maps-ի օգնությամբ գծել մեր ճանապարհը: Ինչքա՞ն պետք է գնանք քանի՞ կիլոմետր:
 2. Հանել տեղեկություն Մուղնիի մասին:
 3. Ի՞նչ տեսարժան վայրեր կան Օհանավանում:
 4. Գրեք Օհանավանք եկեղեցու մասին:
 5. Տեղեկություն հանեք Կարմրավոր եկեղեցու մասին:
 6. Պատմեք Վիկտոր Համբարձումյանի մասին:
 7. Ի՞նչ էկո խնդիրներ կան Ոսկեվազ գյուղում:

 

Մեր հետ պետք է ունենանք ջուր, բուտերբրոդներ,բաճկոն,ակնոց (պարտադիր չէ) և գլխարկ: Ինչքան հնարավոր է հարմար, փոքր ուսապարկեր: Ավելորդ բաներ չբերել:

Ճամփորդության համար պետք է բերենք 1500դր:

Ճամփորդությունը տեղի կունենա Մայիսի 22-ին:

Լոխ Նեսսի հրեշը

1224866707_nessie22nuԲրիտանացի բժիշկ Ռոբերտ Վիլսոնը 1934 աշխարհին հայտարարեց, որ շոտլանդական Լոխ Նես լճի ջրերում տեսել է տարօրինակ օբյեկտ: Ընդ որում` նա նաև հասցրել էր ֆոտոնկարել: Նկարում երևում էր օձանման, երկար վզով անծանոթ կենդանի: Տեղական լեգենդներից մեկը պատմում էր մի հրեշի մասին, որ բնակվում է այդ վայրերում: Եվ բժշկի այդ հայտարարությունը հեշտությամբ ինտեգրվեց և ընդունվեց տարբեր մարդկանց կողմից: Սկսվեցին աշխարհի տարբեր ծայրերից հետազոտողների խմբեր ժամանել` լիճը ուսումնասիրելու և հրեշին գտնելու նպատակով:

Այդպես շարունակվեց մինչև 1994թ, երբ մահից առաջ Ստեռլինգ անունով մի մարդ հայտարարեց, որ օգնել է բժիշկ Վիլսոնին «փաստագրական» նկարը պատրաստելու հարցում: Վիլսոնը մի քանի տարի առաջ այդ կողմերում գտել էր անծանոթ կենդանու հետքեր, ինչի հետևանքով դարձել էր մարդկանց ծիծաղի առարկան, քանի որ նրան չէին հավատացել: Այդ միջադեպից հետո նա որոշել էր վրեժ լուծել արդեն նշված նկարի օգնությամբ: Չնայած Ստեռլինգի խոստովանությանը, մինչ օրս էլ շատերը հավատում են, որ հրեշը գոյություն ունի և շարունակում են օրերով մնալ լճերի ափերին, որպեսզի փաստեր հավաքեն կամ գոնե տեսնեն երևակայական կենդանուն:

The sun Արևը

images (4)The sun

Up in the sky, there is a big yellow ball, the sun. It is only one of millions of stars in the universe. But the sun is more important to people than any  other star. Without the sun’s heat and light, there could be no life on Earth.

Արևը

Բարձր երկնքում կա մեծ դեղին գունդ՝ արևը: Այն տիեզերքի միլիոնավոր աստղերից միայն մեկն է: Բայց արևը ավելի կարևոր է մարդկանց համար, քան մյուս աստղերը: Առանց արևի ջերմության և լույսի Երկրի վրա չէր կարող կյանք լինել:

 

What is the sun?

The sun is a star. It is the closest star to Earth. Our word sun comes from the word Sol (sahl). Sol was the name of the ancient Roman sun god. From the name Sol comes our word solar (SOH luhr), which means ”of the sun.” And our solar system  includes everything that moves around the sun. The sun glows because it is extremely hot. The sun’s center, its core, is  a kind of giant furnace in which the temperature is about 27 milionoF (15 million oC). The sun may not look it, but it is huge. At least 333,000 planets the size of Earth could fit into the sun. Why doesn’t the sun look huge to us? The farther away something is, the smaller it appears. And the sun is about 93 million miles  ( 150 million kilometers) from Earth!

Ի՞նչ է արևը

Արևը աստղ է: Այնամենամոտ աստղն է Երկրին:Sun բառը առաջացե լէ Sol (sahl) բառից: Sol-ը Հին Հռոմում արևի աստվածն էր: Sol անունից առաջացել է անգլերեն<<արեգակնային>>՝ solar բառը (SOH luhr),որը նշանակում է “արևի”: Եվ մեր արեգակնային համակարգը ընդգրկում է այն ամենը,ինչը շարժվում է արևի շուրջը:Արևը շողում է, որովհետև այն չափից ավելի տաք է:Արևի կենտրոնը, դրա միջուկը, մի հսկայական վառարան է, որում ջերմաստիճանը քսանյոթ միլիոնoF (15 միլիոնoC) աստիճան է:Արևը, չնայած այդպես չի թվում, իրականում հսկայական չափերի է: Առնվազն 333,000 հազար հատ Երկրի չափ մոլորակ կարող է տեղավորվել արևի մեջ: Ինչու՞արևը մեզ մոտից խոշոր տեսք չունի: Որքան հեռու է որևէ առարկա, այնքան փոքր է այն երևում: Իսկ Արևը Երկրից հեռու է 93 միլիոն մղոն (150 միլիոն կիլոմետր):

How was the sun formed?

Most scientists think our sun began as a gigantic cloud of gas and dust. Stars that are growing old often shoot out huge clouds of gases and dust. The gases and dust are made up of all kinds of chemicals. As these gas-and-dust clouds move through space, they pull more and more gases and dust into themselves.  Within each cloud, all the gases and dust come closer and closer   together. Over many millions of years, the center of the cloud is pulled into the shape of ahuge ball. The ball’s center becomes more dense, or packed, than a ball of steel.  When gas is squeezed together than much, it becomes very hot. The tiniest parts of some of the gases begin  to join together. The ball becomes even hotter and begins to glow. This is how all new stars seem to from. Most scientists think this is how our own sun began, over 4 1/2billion years ago.

Ինչպե՞ս է ձևավորել արևը

Գիտնականների մեծամասնությունը կարծում է, որ արևը առաջացել է գազի և փոշու հսկայական ամպից: Այն աստղերը, որոնք ծերանում են /հնանում են/ հաճախ դուրս են նետում գազի և փոշու հսկայակ անամպեր: Գազերը և փոշին բաղկացած են քիմիական տարրերի բոլոր տեսակներից: Գազի և փոշու այս ամպերը՝ շարժվելով տիեզերքում, ավելի ու ավելի շատ գազ և փոշի են քաշում իրենց մեջ: Յուրաքանչյուր ամպի մեջ բոլոր գազերը և փոշիները ավելի ու ավելի են մոտենում միմյանց: Ավելի քան միլիոնավոր տարիների ընթացքում ամպերի կենտրոնը ստանում է հսկայական գնդի ձև: Գնդի կենտրոնը ավելի խիտ է դառնում, քան պողպատե գունդը: Երբ գազը չափից շատ է սեղմվում, այն շատ է տաքանում: Որոշ գազերի ամենփոքր մասնիկները սկսում են միանալ:  Գունդը էլ ավելի է տաքանում և սկսում է ցոլալ: Ահա թե ինչպես են առաջանում բոլոր նոր աստղերը: Շատ գիտնականներ կարծում են, որ այսպես է առաջացել մեր արևը ավելի քան 4 ½ միլիարդ տարի առաջ:

Why is the sun important?

Without the sun, most plants and animals would not survive. Energy comes up from inside the raging hot center of the sun. It reaches the sun’s boiling, bubbling surface. Then it shoots out into space as light. The sun’s light spread out in all directions. It travels at 168,282 miles (299,792 kilometres) per second. That is about 10 million times faster than most cars move along a freeway.Much of the sun’s light speeds on into the endless darkness of space. But some heads straight for Earth. It passes through our sky and travels down to us. Here it strikes leaves and blades of grass. Plants use the sun’s energy to make their own food and grow. Once a plant has grown, perhaps cattle will eat it. Now the cattle will have the plant’s energy. In time, he bodies of the  cattle may be turned into steaks and hamburgers for people to eat. The energy that came from the sun will then go into people’s bodies. People will use this energy to work or play. Of course, people also eat plants. When that happens, the people get energy straight from the plants. All living things must take in energy to stay alive. And  nearly all energy comes from the sun. So the sun gives us much more than just light and heat. It truly gives us life.

 

Ի՞նչու է արևը կարևոր

Եթե չլիներ արևը բույսերը և կենդանիները չէին կարող գոյատևել: Էներգիան գալիս է արևի շիկացած կենտրոնից: Այն հասնում է արևի եռացող մակերեսին: Հետո այն արտանետվում է տիեզերքի մեջ լույսի տեսքով: Արևի լույսը սփռվում է բոլոր ուղղություններով: Այն ճանապարհորդում է 168,282 մղոն (299,792 կիլոմետր)վայրկյան արագությամբ: Դա մոտավորապես 10 միլոն անգամ ավելի արագ է, քան ավտոմայրուղով սլացող շատ մեքենաներ:

Արևի լույսի մեծ մասարագությամբ ընթանում է դեպի տիեզերքի անծայրածիր մթություն: Բայց որոշ մաս ուղիղ գալիս է Երկրի վրա: Այն անցնում է երկնքի միջով և ճանապարհորդում էն երք և մեզմոտ: Այստեղ այն հպվում է տերևներին և խոտերի ծայրերին: Բույսերը օգտագործում են արևի էներգիան՝իրենց սնունդը պատրաստելու և աճելու համար: Հենց որ բույսը աճեց, հնարավոր է, որ անասունները այն ուտեն: Հիմա արդեն անասունը ստացավ արևի էներգիան:  Ժամանականց, անասունների մարմինը կարող է դառնալ սթեյք և համբուրգեր, որպեսզի մարդիկ ուտեն: Այսպիսով արևից եկած էներգիան կանցնի մարդկանց մարմիններին:

Մարդիկ կօգտկագործեն այդ էներգիան աշխատելու կամ խաղալու համար: Իհարկե, մարդիկ նաև ուտում են բույսեր: Այս  դեպքում մարդիկ ստանում են էներգիան անմիջապես բույսերից:Բոլոր կենդանի էակները պետք է ստանան էներգիա, որպեսզի ապրեն: Եվ գրեթե ամբողջ էներգիան գալիս է արևից: Այպիսով, արևը մեզ շատ ավելին է տալիս, քան պարզապես լույս և տաքություն: Այն իրոք մեզ կյանք է տալիս: