Պինգվիններ

Advertisements

Ինչ եմ ես արել Բնագիտությունից անցած մայիսից այս մայիս

d0b7d0b0d0b3d180d183d0b6d0b5d0bdd0bdd0bed0b5-5Մենք բնագիությունից սովորել ենք շատ բաներ և ես ունեմ նյութեր:

Պրեզենտացիաներ

Բջիջ 

Խատուտիկ

Լուսատտիկ

Այլ

Անապատ

Լոխ Նեսսի հրեշը

Գարնանային ճանապարհորդություն դեպի Օհանավանք. Իմ անհատական նախագիծը

Ջերմոցում

Ես կարողանում եմ ստուգատես. Բնագիտություն

Ես կարողանում եմ ստուգատես.Բնագիտություն

Բնագիտություն  <<Ես կարողանում եմ>>

 1. загруженное (5)Բացատրել ինչո՞ւ է կյանքը երկրի վրա:

Առաջին պատճառը երկրի հեռավորությունն է արևից, եթե նա ավելի մոտիկ կամ ավելի հեռու լիներ, երկրի վրա կյանք չէր լինի: Երկրոր պատճառը երկրի ձգողական ուժն է, առանց դրա օզոնային շերտը չէր մնա երկրի վրա և ուլտրա մանուշակագույն ճառագայթները կոչնչացնեին ամբողջ կենդանի օրգանիզմը:Երրորդ պատճառը օզոնային շերտի խտությունն է Մարսում օզոնային շերտը շատ ցրված է և արևի ճառագայտները մտնում են և դուրս գալիս, իսկ Վեներայում շատ խիտ է և ճառագայտները մտնում են, բայց դուրս չեն գալիս: Չորրորդ պատճառը ջուրն է, միայն երկիր մոլորակում ջուր կա:

 1. Բացատրել մառախուղի առաջացման պատճառը,ամպերի առաջացման պատճառը, ամպերի տեսակները և պատկերացում կազմել  եղանակի մասին:

Մառախուղը նույն ամպն է, ուղղակի, երբ նրան նայում ես բարձր տեղից նա քո համար մառախուղ է, իսկ երբ նայում ես ցածր տեղից նա քո համար ամպ է:Ամպերը առաջանում են այն ժամանակ, երբ ջուրը գոլորշանում է բարձրանում է երկինք և հետո այնտեղ սառչում է: Ամպի տեսակներն են շերտավոր,փետրավոր,կույտավոր, ալիքաձև,շերտակույտավոր: Երբ երկնքում փետրավոր ամպերն են ուրեմն քամի է լինելու, իսկ երբ շերտավոր ամպերն են ապա սպասվում են տեղումներ, երբ երկնքում կույտավոր ամպերն են, ապա սպասվում է նույնպես տեղումներ:

 1. Թվարկել քամիների տեսակներ և ճիշտ կազմակերպել հանգիստը ծովափում:

Ցերեկային բրիզ, գիշերային բրիզ,մուսոններ և սումոններ: Հանգիստը ավելի լավ է կազմակերպել ցերեկը, որովհետև ցերեկը ծովի տաքությունը գալիս է ափ:

 1. Թվարկել լուսինի փուլերը և բացատրել նրա ազդեցությունը:

Նորալուսին,քառորդ լուսին,կիսալուսին,լիալուսին, մահիկ: Լիալուսնի ժամանակ, լուսինը ձգում է երկիրը և տեղի է ունենում մակընթացուցյուն:

 1. Ուսումնասիրելով բույսերի կառուցվածքը և խնամքը, որի շնորհիվ հասկացել եմ մարդու կյանքում նրանց կարևոր դերը մարդու կյանքում:

Առանց բույսերի մենք չէինք կարող շնչել: Նրանք կլանում են ածխաթթու գազը և դուրս են թողնում թթվածինը:

 1. Տարբերակել ֆիզիկական և քիմիական երևույթ , բերել օրինակներ:

Ֆիզիկական է կոչվում այն երևույթը, որի ժամանակ նյութի բաղադրությունը չի փոխվում, ֆիզիկական երևույթ է, երբ ջուրը սառչում է: Քիմիական երևույթ է կոչվում այն ժամանակ, երբ նյութի բաղադրությունը փոխվում է, քիմիական երևույթ է երբ ոսկորը այրում են:

 1. Տարբերակել և բնութագրել օքսիդները,հիմքերը,թթուները և աղերը ու կիռարել դրանք կենցաղում:

Օքսիդներ են կոչվում այն երկտարանի նյութերը, որոնցից մեկը թթվածին է: Օքսիդ է ջուրը, որը մենք շատ ենք օգտագործում կենցաղում: Հիմքերը բաղկացած են մետաղի ատոմներից և հիդրօքսիդ խմբից: Հանգած կիրը օգտագործում են մուրաբաների մեջ: Թթուները բաղկացած են մետաղի ատոմներից,ջրածնից և թթվի մնացորդից: Կիտրոնաթթուն շատ են օգտագործում կենցաղում: Աղերը բարդ նյութեր  են, որոնք բաղկացած ոն մետաղի ատոմներից և թթվի մնացորդից: Կա կերակրի աղ, որը մենք շատ ենք օգտագործում կենցաղում:

 1. Տարբերակել և բնութագրել առանձկանության, ձգողականության ևկշռի ուժի բերել օրինակներ:

Եթե դու փոփոխում ես մարմնի տեսքը և նա վերադառնում է իր հին տեսքը, դա կոչվում է առանձկանքւթյան ուժ: Երբ դու իրը բաց եսցթողնում նա ընկնում է ներքև դա ձգողական ուժի շնորհիվ է, որովհետև երկիրը ձգում է մեզ: Եթե քո գցաց իրը ծանր է նա արագ կընկնի ներքև, իսկ եթե  թևթև ավելի դանդաղ:Եթե  իրի  մակերեսը  մեծ է նա ավելի դանդաղ կընկնի:

 1. Տարբերակել և բնութագրել անհավասար և հավասար ժարժումը բերել օրինակներ:

Հավասար շարժում է կոչվում այն շարժումը, որի ժամանակ դուք չեք փոխում արագությունը:Անհավասարաչափ շարժում է կոչվում այն շարժումը, որի ժամանակ դու փոխում ես արագություն:Բնության մեջ հավասար շարժում չկա:

 

 

Անապատ

загруженное (8)Անապատ– ծայրահեղ չորային, ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխությամբ շրջան է, որտեղ գոլորշիացումը ջրի բաց մակերեսից 7-ից 30 անգամ գերազանցում է մթնոլորտային տեղումների քանակին։Անապատների բնական զոնան ընկած է մայրացամաքների բարեխառն, մերձարևադարձային և արևադարձային գոտիների ներքին շրջաններում։ Անապատները տարածված են բոլոր մայրցամաքներում (Անտարկտիդայում տիրապետում է Սառցային (անտարկտիկական սառցային անապատներ) զոնան)։ Անապատների զոնան բնութագրվում է չոր, ցամաքային կլիմայով, օրական և տարեկան ջերմաստիճանների մեծ տատանումներով։ Անապատներում գոլորշունակությունը մի քանի անգամ գերազանցում է տեղումների քանակին, խոնավության գործակիցը կազմում է 0,1 – 0,2։

Ամռանը շատ շոգ է։ Հուլիսի միջին ջերմաստիճանը +28 +30°C է, իսկ առավելագույնը՝ +58,1°C Սահարա անապատում։ Ավազը տաքանում է մինչև +80°C։ Ձմռանը ցուրտ է։ Հունվարի միջին ջերմաստիճանը -5 -10°C է, երբեմն՝ -50°C (բարեխառն գոտում)։ Տարեկան տեղումները քիչ են, առավելագույնը՝ 100 – 200 մմ., իսկ որոշ անապատներում՝ 50 մմ.։ Տեղումների մեծ մասը դիտվում է գարնանը։Անապատային զոնային հատուկ են գորշ-անապատային հողերը, որոնք հումուսով շատ աղքատ են։ Ընդարձակ տարածքներ են կազմում ավազային ու քարքարոտ տարածքները։ Շատ են աղուտներն ու աղատաշտակները։

Անապատների բուսազուրկ տարածքներում քամին առաջացնում է ավազաթմբեր։Զոնայում բուսականությունը շատ աղքատ է։ Բույսերը քսերոֆիլ են, ունեն երկար առանցքային արմատներ՝ հարմարված չոր ցամաքային կլիմային։Այնտեղի բույսերից շատերը զուրկ են տերևներից։

Անապատներում տարածված է  ուղտափուշը, օշան,  անապատային ակացիան, անապատային բոշխը, վելվիչին, էֆեմերները, էֆեմերոիդները,կակտուսները։

Անապատով հոսող գետերի հուների երկարությամբ սովորաբար աճում է փարթամ բուսականություն (բարդի, ուռենի, բոշխ, կաղամախի, եղեգ և այլն)։ Այս շրջաններին անվանում են թուգայներ: Անապատային զոնայի կենդանական աշխարհը նույնպես աղքատ է։ Կենդանիները հարմարված են շոգ ու չոր կլիմայական պայմաններին։ Ուղտը մեկ շաբաթ կարող է առանց ջրի դիմանալ։ Որոշ սողուններ բոլորովին ջուր չեն խմում և բավարարվում են սննդի մեջ եղած ջրի քանակով։ Վայրի ավանակը՝Կուլան ծարավը հագեցնելու համար ժամում անցնում է 60 կմ. տարածք։

Անապատներում շատ են սողունները (մողեսներ, օձեր), կրծողները (ավազամկներ, գետնասկյուռներ, ճագարամկներ), սարդերը, կարիճները ։ Երբեմն հանդիպում են այծքաղ, ջայլամ, բորենի, անապատային աղվես,առյուծ (հազվադեպ), իսկ գետափնյա փարթամ բուսականության պայմաններում՝ վագրեր, վարազներ, եղեգնակատուներ։Քաղցրահամ ջրի առկայության դեպքում անապատները կարող են դառնալ մշակովի տարածքներ, որոնք կոչվում են օազիսներ ։ Այստեղ մշակում են բամբակ, բրինձ, խաղող, նուռ, թուզ, սեխ, ձմերուկ։ Ոռոգման և պարարտացման դեպքում օազիսներում տարեկան կարելի է ստանալ 2 – 3 բերք։

Ջերմոցում

images (3)Այսօր ես որոշեցի գնալ ջերոց և իմանալ, թե ինչպես են զգում իրենց կենդանիները և բույսերը: Այսպես ես այցելեցի ջերմոց և կերակրեցի մեր ձկներին, երևում էր նրան շատ սոված էին: Հետո ես գնացի ծովախոզուկների մոտ պարզվեց նրանցից մեկը տղա էր, իսկ մյուսը աղջիկ և աղջիկը դառնալու էր մայրիկ: Տղայի անունը Բոբիկ էր, իսկ աղջկանը Մամա: Հետո ես որոշեցի images (4)այցելել կրիային նրա անունը Պեգաս էր, նա շատ արագ էր համեմատած մյուս կրիաներին: images (5)Մենք Պեգասին հանեցինք դուրս և նա սկսեց վազել մենք վերցրեցինք և դրեցինք նրան իր տեղը: Հետո մենք ջրեցինք բույսերը և ընկեր Լիաննան մեզ պատմեց բույսերի մասին: Այսպես մենք իմացանք Ջերմոցի մասին ավելին:

Ստուգատես Ես կարողանու եմ

Հարգելի սովորող, մայիսի 26-ից 30-ը անցկացվում է «Եսկարողանումեմ» ստուգատեսը: Համապատասխան դասաժամին սովորողները լրացնում են տրված աղյուսակը: Ներկայանալի տեսքի բերեք նաև Ձեր ուսումնական բլոգը՝ համապատասխան բաժիններով: Թերթիկը տեղադրում եք Ձեր բլոգում:

 

Ուսումնական դասընթաց Կարողանում եմ Հղումներ
ուսումնական բլոգ Ես  կարողանում եմ շատլավաշխատելբլոգում, գեղեցկացնել իմ բլոգը  և հաճախ եմ ավելացնումնյութերը: Իմ բլոգը տես այստեղ
մայրենի լեզու Ես կարողանում եմ գրագետ խոսել: Ես կարողանում եմ հորինել տարբեր պատմություններ: Ես կարողանում եմ հարցազրույցներ վերցնել: Ես կարողանում եմ շարունակել պատմոlishւթյունները:Ես կարողանում եմ ամեն ինչ անել ինչ, որ կարող է անել հինգերորդ դասարանցին: Տես այստեղ
Անգլերեն I can translate English texts in Armenian and Apmenian text in En See here
Ռուսերեն Я могу рассказывать об о мне. Смотри сдесь
մաթեմատիկա Եսկարողանումեմաշխատել gmail-ով: Կարողանում եմ խնդիրներ հորինել: Ես կարողանում եմ երկրաչափական պատկերները թվարկել: Ես կարողանում եմ խնդիրը կարդալ և հասկանալ:Ես կարողանում եմ ավելի լավ ճանաչել կոտորակները: Ես կարողանում եմ գործ ունենալ խառը թվերի հետ:Ես կարողանում եմ խնդիրից ուրիշ խնդիր հորինել: Տես այստեղ
բնագիտություն Ես  կարողանում եմ գրել նախագծեր և ճամփորդություններին լավ պատրաստվել: Ես կարողանում եմ տարբերել առողջ սնունդը վտանգավոր սնունդից: Տես այստեղ
հայրենագիտություն Եսկարողանումեմհասկանալմերթվարկությունիցառաջըևմերթվարկությունը: Եսկարողանումեմտարբերելհյուսիսը, հարավը, արևելքըևարևմուտքը:Եսկարողանումեմլավպատմել:ԵսկարողանումեմթվարկելմերՀայկականլեռնաշխարհիլճերըևգետերը: Տես այստեղ
տեխնոլոգիա Ես կարողանում եմ պատրաստել կավե զարդեր,նկարներ,բանալու զարդաօղակներ,կենդանիներ,ծաղկամաններ, ուտեստներ և ամանորյա խաղալիքներ: Տես այստեղ
պատմություն Եսկարողանումեմհասկանալմերթվարկությունիցառաջըևմերթվարկությունը: Եսկարողանումեմտարբերելհյուսիսը, հարավը, արևելքըևարևմուտքը: Կարողանումեմլավպատմել:ԵսկարողանումեմթվարկելմերՀայկականլեռնաշխարհիլճերնուգետերը: Տես այստեղ
ֆիզկուլտուրա Ես ընտրել եմ վոլեյբոլ և ես կարողանում եմ խաղալ վոլեjբոլ,կատարել վարժությունները և մրցել ընկերներիս հետ: Տես այստեղ
երաժշտություն Մենք երգի ժամին երգում ենք Կոմիտաս և ես կարողանում եմ երգել Կոմիտաս և գիտեմ տարբեր կոմպոզիտորների և նրանց երգերի մասին Տես այստեղ
ընտրությամբ գործունեություն /նշել գործունեությունը/ Ես ընտրել եմ Ռոբոտիքս: Տես այստեղ
ընդհանուր պարապմունք Ընդհանուր պարապմունքի ժամանակ մենք շատ ենք ուրախանում: Տես այստեղ
Լրացուցիչ կրթություն /նշել գործունեությունը/ Ես կարողանում եմ պարել: Տես այստեղ

 

Գարնանային ճամփորդություն դեպի Օհանավանք. Իմ անհատական նախագիծը

Ճանփորդության նպատակը իմանալ Ոսկեվազ գյուղի էկո խնդիրները,տեսնել Սուրբ Հավհանես, Կարմրավոր և Օհանավանք եղեցիներ և ծանոթանալ Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարանին:
Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանցիներ
Ճամփորդության ծրագիր.
images9:00-շարժվում ենք Մայր դպրոցի մոտից
9:30-կանգառ Կարմրավոր եկեղեցու մոտ: Նայում ենք և ուսումնասիրում ենք շրջապատը:
10:00-շարժվում ենք դեպի Օհանավանք:
10:10- հասնում ենք Օհանավանք եկեղեցի ուսումնասիրում ենք շրժապատը:
11:10-շարժվում ենք դեպի Բյուրական Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարան:
11:35-հասնում ենք Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարան:
12:40-գնում ենք Ոսկեվազ իմանալու նրանց էկո խնդիրները և տեսնելու Սուրբ Հովհանես եկեղեցին:
13:00-հասնում ենք Ոսկեվազ գյուղ:
14:00-ուղևվորվում ենք դեպի Մուղնի:
14:20-հասնում ենք Մուղնի և հանգստանում:
16:20-շարժվում ենք դեպի դպրոց:
16:50-հասնում ենք դպրոց:
Ճամփորդությունից առաջ պետք է.
 1. 250px-Voskevaz_Church (1)Google Maps-ի օգնությամբ գծել մեր ճանապարհը: Ինչքա՞ն պետք է գնանք քանի՞ կիլոմետր:
 2. Հանել տեղեկություն Մուղնիի մասին:
 3. Ի՞նչ տեսարժան վայրեր կան Օհանավանում:
 4. Գրեք Օհանավանք եկեղեցու մասին:
 5. Տեղեկություն հանեք Կարմրավոր եկեղեցու մասին:
 6. Պատմեք Վիկտոր Համբարձումյանի մասին:
 7. Ի՞նչ էկո խնդիրներ կան Ոսկեվազ գյուղում:

 

Մեր հետ պետք է ունենանք ջուր, բուտերբրոդներ,բաճկոն,ակնոց (պարտադիր չէ) և գլխարկ: Ինչքան հնարավոր է հարմար, փոքր ուսապարկեր: Ավելորդ բաներ չբերել:

Ճամփորդության համար պետք է բերենք 1500դր:

Ճամփորդությունը տեղի կունենա Մայիսի 22-ին: