Թյուրինգի մեքենան՝ համակարգչի նախահայրը

Թյուրինգի մեքենան ստեղծվել է մաթեմատիկոս Ալան Թjուրինգի կողմից 1936 թվականին: Չնայած նրա պարզությանը, մեքենան կարող է մոդելավորել ցանկացած համակարգչային ալգորիթմ, ինչքան էլ բարդ լինի այն:

Ալան Թյուրինգը խաղացել է շատ կարևոր դեր առաջին անգլիական էլեկտրոնային համակարգիչների ստեղծման մեջ: Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, նա աշխատում էր Բրիտանիա կոդ-ջարդող կենտրոնում: Նա մշակել է բազում տեխնիկաներ գերմանական գաղտնագրերը կոտրելու համար, և Գորդոն Վելչմանի հետ միասին ստեղծել էին Բոմբի՝ գերմանական Էնիգմա սարքի կարգավորումները գտնող մեքենայի ավելի կատարելագործված տեսակը: Հետագայում Թյուրինը մշակել է տեխնիկա Լորենզ գաղտնագիրը կոտրելու համար , որը օգտագործում էր գերմանացիների նոր Geheimschreiber մեքենան:

1936-ին իր դոկտորայինի համար Պրինցետոնի համալասարանում սովորելիս, անգլիացի մաթեմատիկոս Ալան Թյուրնգը հրատարակեց մի հոդված “Հաշվելի թվերի մասին, Էնտսչեինդունգի խնդրի դիման հետ”, որը դարձավ համակարգչային գիտության հիմքը: Այնտեղ Թյուրինգը ներկայացնում էր վերացական մեքենա, որը կարող էր լուծել ցանկացած խնդիր, որը կարելի էր բացատրել թղթե ժապավենի վրա կոդավորված պարզ հրահանգներով: Մի Թյուրինգի մեքենան կարող էր հաշվել թվերի քառակուսիները, քանի դեռ մյուսը կարող էր Սուդոկու փազլներ լուծել: Թյուրինգը ներկայացրեց, որ հնարավոր է կառուցել մեկ Ունիվերսալ Մեքենա, որ կարող է մոդելավորել ցանկացած Թյուրինգ մեքենա: Մի մեքենա, որը լուծում է ցանկացած խնդիր, կատարում է ցանկացած առաջադրանք, որի համար հնարավոր է ծրագիր գրել: Ծանոթ է՞ թվում: Նա հայտնագործել էր համակարգիչը:

example Turing machine

Վերևում ներկայացված է Թյուրինգ մեքենայի շատ պարզ օրինակ: Այն բաղկացած է անվերջ երկար ժապավենից, որը աշխատում է ինչպես սովորական համակարգչի հիշողությունը, կամ ուրիշ ինֆորմացիան պահելու տեսակ: Ժապավենի վրայի քառակուսիները սկզբում սովորաբար դատարկ են և կարող են գրվել նշաններով: Այս դեպքում, մեքենան մենակ կարող է մշակել 0, 1 և ” “(դատարկ) նշանները, և այսպիսով համարվում է 3-նշանի Թյուրինգ մեքենա:

Մեքենան ունի գլխիկ, որը տեղադրված է ժապավենի քառակուսիներից մեկի վրա: Նրա գլխիկով մեքենան կարող է կատարել երեք հիմնական գործողություն՝ կարդալ գլխիկի տակի քառակուսու նշանը, փոխել նշանը,գրելով նորը կամ ջնջելով այն, և տեղափոխել ժապավենը աջ կամ ձախ, որպեսզի մեքենան կարողանա կարդալ հարևան քառակուսիները:

Որպես սովորական օրինակ այս գործողությունները ներկայացնելու համար, եկեք փոձենք տպել “1 1 0” նշանները ի սկզբանե դատարկ ժապավենի վրա:

initially blank tape

Առաջինը, մենք գրում ենք 1 գլխիկի տակի քառակուսու վրա:

write 1 on the square

Հետո, տեղափոխում ենք ժապավենը ձախ մեկ քառակուսով:

move tape left

Հիմա, գրում ենք 1 գլխիկի տակի նոր քառակուսու վրա:

write 1 on new square

Հետո մենք էլի տեղափոխում ենք ժապավենը ձախ մեկ քառակուսով:

move tape left again

Եվ վերջապես գրում ենք 0:

write a 0 on new square

Ժապավենի վրա տպված “1 1 0” նշաններով եկեք փորձենք փոխել 1-երը 0-ների և հակառակը: Սա կոչվում է բիտերի հակադարձում, քանի որ 1-երը և 0-երը երկուական համակարգում բիտեր են: Սա կարելի է անել փոխանցելով Թյուրինգ մեքենային հետևյալ հրահանգները:

Կարդացվող նշանը Գրելու հրահանգները Շարժվելու հրահանգները
Դատարկ Ոչինչ Ոչինչ
0 Գրիր 1 Տեղափոխիր ժապավենը աջ
1 Գրիր 0 Տեղափոխիր ժապավենը աջ

Մեքենան սկզբում կկարդա գլխիկի տակի նշանը, կգրի համապատասխան նոր նշանը, հետո կտեղափոխի ժապավենը աջ կամ ձախ ինչպես, որ հրանգված է և հետո կրկին կկրկնի կարդալու-գրելու-շարժվելու հերթականությունը:

Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ է անում այս ծրագիրը մեր ժապավենի հետ:

Գլխիկի տակի նշանը 0 է, այսպիսով մենք գրում ենք 1 և տեղափոխում ենք ժապավենը աջ:

Հիմա կարդացվող նշանը 1 է, այսպիսով մենք գրում ենք 0 և տեղափոխում ենք ժապավենը աջ:

Նմանապես, կարդացվող նշանը 1 է, այսինքն մենք կրկնում են նույն հրահանգները:

Վերջապես, “դատարկ” նշանն է կարդացվում և մեքենան ոչինչ չի անում բացի դատարկ նշանը շարունակաբար կարդալուց, քանի որ մենք նրան հրահանգել են կրկնել կարդալ-գրել-շարժվել հերթականությւնը առանց կանգնելու:

Փաստացի, ծրագիրը անավարտ է: Ինչպե՞ս է մեքենան անվերջ կրկնում հերթականությունը և ինչպե՞ս է մեքենան կանգնեցնում ծրագիրը: Ծրագիրը ասում է նրան մեքենայական դրության գաղափարի միջոցով:

Որպեսզի ավարտենք ծրագիրը, նրա աշխատանքի ընթացքում մեքենայի դրությունները պետք է հաշվի առնվեն: Նշված փոփոխությունները պետք է ավելացվեն մեր աղյուսակին, որը հիմա կարող է անվանվել դրության աղյուսակ:

Դրություն Կարդացվող նշանը Գրելու հրահանգներ Շարժվելու հրահանգներ Հաջորդ դրություն
Դրություն 0 Դատարկ Ոչինչ Ոչինչ Կանգնեցրու դրությունը
0 Գրել 1 Տեղափոխիր ժապավենը աջ Դրություն 0
1 Գրել 0 Տեղափոխիր ժապավենը աջ Դրություն 0

Մենք հատկացնում ենք նախորդ հրահանգների շարքը մեքենայական դրության, որպեսզի մեքենան կատարի հրահանգները, երբ այն հատուկ դրության մեջ է:

Ամեն մի հրահանգից հետո, մենք նաև նշում ենք դրություն, որին մեքենան պետք է տեղափոխվի: Օրինակում, մեքենան վերահղվում է իր օրիգինալ դրությանը՝ դրություն 0-ին, որպեսզի կրկնի կարդալ-գրել-շարժվել հերթականություն, բացառությամբ երբ դատարկ նշան է կարդացվում: Երբ մեքենան կարդում է դատարկ նշան, մեքենան ուղղորդվում է կանգառի դրության և ծրագիրը ավարտվում է:

Եկեք հիմա ավելացնենք հավելյալ դրություն մեր ծրագրին, որ փոխված բիտերը “0 0 1” ետ է վերադարձնում բնօրինակին՝ “1 1 0”: Ներքևում թարմացված աղյուսակն է: Թյուրինգ մեքենան հիմա վարվում է ինչպես վերջավոր դրություններով մեքենա, երկու դրությունով: Սրանք կոչվում են երեք-նշանի, երկու դրությամբ Թյուրինգ մեքենաներ:

Դրություն Կարդացվող նշան Գրելու հրահանգներ Շարժվելու հրահանգներ Հաջորդ դրություն
Դրություն 0 Ոչինչ Գրիր դատարկ Տեղափոխիր ժապավենը ձախ Դրություն 1
0 Գրիր 1 Տեղափոխիր ժապավենը աջ Դրություն 1
1 Գրիր 0 Տեղափոխիր ժապավենը աջ Դրություն 0
Դրություն 1 Ոչինչ Գրիր դատարկ Տեղափոխիր ժապավենը աջ Կանգեցման դրությունը
0 Գրիր 1 Տեղափոխիր ժապավենը ձախ Դրություն 1
1 Գրիր 0 Տեղափոխիր ժապավենը ձախ Դրություն 1

Գրելու հրահանգներում “Ոչինչը” փոխվել է “Գրիր դատարկի” միօրինակության համար (որ միայն մեքենայի հրահանգներն օգտագործվեն), և պետք է նշվի, որ նրանք նույնն են:

Հիմա, ոչինչ անելու և կանգնելու փոխարեն, երբ մեքենան հանդիպում է դատարկ նշան մենք հրահանգում ենք նրան տեղափոխել ժապավենը ձախ Դրություն 1 տեղափոխվելուց առաջ, որտեղ այն վերադարձնում է բիտերի հակադարձումը:

more Turing tape

Հետո, մենք էլի հակադարձում ենք բիտերը, այս անգամ ժապավենը աջի տեղը ձախ տեղափոխելով:

even more Turing tape

Վերջապես, դատարկ նշան է կարդացվում և մենք տեղափոխում ենք ժապավենը աջ, որպեսզի վերադառնանք սկզբնական դիրքին և կանգնեցնենք ծրագիրը:

end of Turing tape

Մեր ծրագրին ավել դրություններ ներկայացնելով, մենք կարող ենք Թյուրինգ մեքենային հրահանգել կատաել ավելի բադ ֆունկցիաներ և այդպիսով աշխատեցնել ցանկացած ալգորիթմ, որ ժամանակակից համակարգիչը կարող է անել:

Հիմա կանյենք, թե ինչպես կարելի է կատարել գումարում Թյուրինգի մեքենայով:

Տարբեր մեքենաներում թիվը ներկայացված է երկուական ձևաչաթով: Օրինակ 5-ը ներկայացված է, որպես 101, բայց Թյուինգի մեքենան օգտագործելիս օգտագործվում է անարական ձևաչափը: Անարական ձևաչափում թիվը ներկայացված է կամ լրիվ մեկերով կամ լրիվ զրներով: Օրինակ, հինգը կլինի 00000:

Թյուրինգի մեքենայով 2 թվերի գումարում անելիս, այդ երկու թվերը մուտքագրում ենք Թյուրինգի մեքենային “c”-ով բաժանված:

Օրինակ՝ 2+3 կլինի 0 0 c 0 0 0:

Գումարումը անելու համար պետք է հետևենք այս քայլերին.

Քայլ 1: Փոխիր 0-ն X-ի և գնա քայլ 2: Եթե նշանը “c” է, ապա դարձրու այն դատարկ, տեղափոխվիր աջ և գնա քայլ 6:

Քայլ 2: Շարունակիր 0-ները անտեսելով և տեղափոխվիր աջ: Անտեսի “c”-ն, տեղափոխվի աջ և գնա քայլ 3:

Քայլ 3: Շարունակիր անտեսել 0-ները և տեղափոխվիր աջ: Փոխիր դատարկը 0-ի, տեղափոխվիր ձախ և գնա քայլ 4:

Քայլ 4: Շարունակի անտեսել 0-ները և տեղափոխվիր ձախ: ԱՆտեսի “c”-ն, գնա ձախ և գնա քայլ 3:

Քայլ 5: Շարունակիր անտեսել 0-ները և շարժվիր ձախ: Անտեսիր X-ը, տեղափոխվիր ձախ և գնա քայլ 1:

Քայլ 6: Վերջ

Թյուրինգի ժառանգությունը անավարտ է: 1950 թվականին նա հրապարակեց հոդված կոչված “Հաշվարկելով մեքենաներ և ինտելեկտ”: Նա միտք ուներ, որ համակարգիչներն այնքան հզոր կդառնան, որ նրանք ունակ կլինեն մտածելու: Նա նախատեսեց մի ժամանակ երբ արհեստական ինտելեկտը կլինի իրականություն: Բայց, ինչպե՞ս կիմանաս, թե մեքենան ինտելեկտ ունի: Նա մշակել է Թյուրինգ թեստ; Դատողը նստած համակարգչի մոտ հարցեր է տալիս երկու սուբյեկտների, մեկը մարդ, մյուսը համակարգիչ: Դատողը որոշում է, որ սուբյեկտն է մարդ և որը համակարգիչ: Եթե դատողը սխալվում է, ուրեմն համակարգիչը անցել է Թյուրինգ թեստը և ինտելեկտուալ է:

Չնայած որ Թյուրինգի ԱԻ-ն դեռ ոչ ոք չի հասել, արհեստական ինտելեկտը ավելի և ավելի շատ է ընդգրկվում մեր առօրյա կյանքում: Մեքենաների արբանյակային նավարկման համակարգերը և Google-ի որոնման ալգորիթմները օգտագործում են ԱԻ: Մեքենաների արտադրողները աշխատում են ինքնավար մեքենաների վրա և Ամերիկայում արդեն աշխատում են այդպիսի մեքենաներին ճանապարհներին թույլատրելու վրա: Թյուրինգի արհեստական ինտելեկտը շուտով իրականություն կդառնա:

Աղբյուրները՝
https://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/turing-machine/one.html
https://history-computer.com/ModernComputer/thinkers/Turing.html
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/how-alan-turing-invented-the-computer-age/
http://www.rutherfordjournal.org/article040101.html
https://www.geeksforgeeks.org/turing-machine-for-multiplication/

Հետազոտությունը՝ Նազելի Տեր-Պետրոսյանի

Պյութագորասի թեորեմի ապացույց

proof21

Հիմա մենք կսկսենք նույն եռանկյան չորս պատճեներով: Նրանցից երեքը համապատասխանաբար պտտել են 90°, 180°, և 270°: Ամեն մեկը ունի ab/2 մակերեսը: Եկենք առանց լրացուցիչ պտույտների դնենք նրանք միասին, որպեսզի նրանք կազմեն c կողմով քառակուսի:

proof22

Քառակուսին ունի քառակուսի ծակ (a – b) կողմով: Հաշվելով նրա մակերեսը (a – b)² և 2ab, չորս եռանկյունների մակերեսը (4·ab/2), մենք ստանում ենք

c²= (a – b)² + 2ab= a² – 2ab + b² + 2ab= a² + b²

Անգլերեն տարբերակը տես այստեղ

Պարզ թվեր

 • գրեք հարյուրից փոքր պարզ թվերը աճման կարգով
 • օգտվելով համցանցից ներբեռնած աղյուսակից, գրեք, թե մինչև հազարը յուրաքանչյուր հարյուրակում քանի պարզ թիվ կա
 • ապացուցեք, որ 3-ից մեծ պարզ թվերը ունեն 6k+1 կամ 6k-1(6k+5) տեսքը
 • ի՞նչ թվանշաններով կարող են վերջանալ պարզ թվերի քառակուսիները:
  4,9,5,1
  Միջակայքի պարզ թվերը հաշվող ծրագիր:

Երկրաչափություն

 1. Ապացուցեք, որ եռանկյան ցանկացած կողմը փոքր է եռանկյան կիսապարագծից:
  ½(a+b+c)>a
  a+b+c>2a
  b+c>a
 2. Ապացուցեք, որ եռանկյան բարձրությունը փոքր է նույն գագաթից ելնող կողմերի կիսագումարից:
  a>h, b>h
  a+b>2h
  (a+b)/2>h
 3. Եռանկյան բարձրությունների գումարը փոքր է նրա պարագծից:
  h1<1/2(a+b)
  h2<1/2(b+c)
  h3<1/2(c+a)
  a+b+c>h1+h2+h3
 4. Ապացուցեք, որ եթե մի եռանկյան կողմը, նրան կից մի անկյունը և մյուս երկու կողմերի գումարը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին, նրան կից անկյանը և մյուս երկու կողմերի գումարին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:
 5. Օգտագործելով GeoGebra ծրագիրը, գծեք հատված, որի երկարությունը չորս անգամ մեծ լինի տրված հատվածի երկարությունից:
 6. Օգտագործելով GeoGebra ծրագիրը գծեք 3a+2b երկարությամբ c հատված, որտեղ a,b-ն տրված հատվածների երկարություններն են:
 1. Եռանկյան արտաքին անկյունը 1500 է: Նրան ոչ կից անկյուններից մեկը 100-ով մեծ է մյուսից: Գտեք այդ եռանկյան անկյունները:
  <A=30
  <B=70
  <C=80
 2. Հավասարասրուն եռանկյան արտաքին անկյուններից մեկը 400 է: Այդ եռանկյան սրունքն է մե՞ծ, թե՞ հիմքը:
  Հիմքը
 3. Հավասարասրուն եռանկյան արտաքին անկյուններից մեկը 1000 է: Այդ եռանկյան սրունքն է մե՞ծ, թե՞ հիմքը:
  Նայած ինչ դեպքում:
 4. ABC եռանկյան մեջ AB=BC, B=800: A և C անկյունների կիսորդները հատվում են M կետում: Գտեք AMC անկյան մեծությունը:
  <AMC=130
 5. ABC եռանկյան AB կողմը շարունակված է B գագաթից: Այդ շարունակության վրա նշված է D կետն այնպես, որ BC=BD: Գտեք ACD անկյան մեծությունը, եթե ACB=600, ABC=500 :
  <ACD=60
 6. 45 մեծություն ունեցող A անկյան կողմերի վրա նշված են B և C կետերը, իսկ ներքին տիրույթում D կետն այնպես, որ ABD=950, ACD-900: Գտե BDC անկյան մեծությունը:

 

Երկրաչափություն

 1. ABC եռանկյան մեջ BC=1, CA=7 և AB կողմի երկարությունը նույնպես ամբողջ թվով է արտահայտվում: Գտեք AB կողմի երկարությունը:
  6<AB<8

AB=7

 1. Գտեք հավասարասրուն եռակյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից երկուսի երկարությունները համապատասխանաբար հավասար են 3,9 և 7,9:
  3,9+3,9+7,9=15.5սմ
 2. Եռանկյան երկու կողմերը համապատասխանաբար հավասար են 3 և 4: Երրորդ կողմին տարված միջնագիծը տրված եռանկյունը տրոհում է երկու եռանկյունների: Հաշվեք ստացված եռանկյունների պարագծերի տարբերությունը:
  P1=P2+1
 3. Տրված են a և b երկրարությամբ հատվածներ, և հայտնի է, որ գոյություն ունի եռանկյուն, որի կողմերն են a+5b, 5a+6b, 3a+2b հատվածները: a և b թվերից ո՞րն է մեծ:
  4a+7b>5a+6b
  7b>a+6b
  b>a
 4. Եռանկյան կողմերից երկուսը համպատասխանաբար հավասար են a և b: Ի՞նչ սահմաններում կարող է փոփոխվել այդ եռանկյան պարագիծը:

P=a+b+(|a-b|,a+b)

 1. Դիցուք x, y, zը դրական թվեր են: Ապացուցեք, որ գոյություն ունի եռանկյուն, որի կողմերն են a=x+y, b=y+z, c=x+z:
  x+y+x+z>y+x
  2x+y+z>y+x
 2. Քառանկյան պարագիծը 118 է: Նրա անկյունագծերից մեկը քառանկյունը տրոհում է երկու եռանկյունների, որոնց պարագծերը համապատասխանաբար հավասար են 77 և 83: Հաշվեք այդ անկյունագծի երկարությունը:

Անկյունագիծ=42

 1. ABC եռանկյան A անկյունը 400-ով մեծ է իրեն կից արտաքին անկյունից: Գտեք A անկյան մեծությունը:
  <A=110
 2. Եռանկյան անկյունը 5 անգամ փոքր է իրեն կից արտաքին անկյունից: Հաշվեք A անկյան մեծությունը:

<A=30

 1. 28 սմ երկարությամբ AB հատվածը C կետով տրոհված է երկու հատվածների, ընդ որում AC:BC=1:6: Հաշվեք AC և BC հատվածների երկարությունները:

AC=4
BC=24

 

Բաժանում մնացորդով

Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

 1. Բաժանելին 3671 է, իսկ բաժանարարը՝ 273: Ի՞նչ ամենամեծ թիվ կարելի է գումարել բաժանելիին, որ քանորդը անփոփոխ մնա:

150

 1. Բաժանելին 5461 է, իսկ բաժանարարը՝ 319: Ի՞նչ ամենամեծ թիվ կարելի է հանել բաժանելիից, որ քանորդը անփոփոխ մնա:
  280
 2. Ապացուցեք որ.
 • երկու զույգ թվերի գումարը զույգ թիվ է
  2a+2b=2(a+b)
 • երկու կենտ թվերի գումարը զույգ թիվ է
  2a-1+2b-1=2(a+b)-2
 • զույգ և կենտ թվերի գումարը կենտ թիվ է
  2a+2b-1=2(a+b)-1
 • երկու զույգ թվերի արտադրյալը զույգ թիվ է
  2a*2b=4ab
 • երկու կենտ թվերի արտադրյալը կենտ թիվ է
  (2a-1)(2b-1)=4ab-2a-2b-1
 • զույգ և կենտ թվերի արտադրյալը զույգ թիվ է:
  2a(2b-1)=4ab-2a
 1. Փորձեք տարբեր զույգ թվեր բաժանել 6-ի և գրանցեք մնացորդները: Փորձեք եզրակացություն ձևակերպել: Ապացուցեք ձեր եզրակացությունը:
  8%6=2
  16%6=4
  14%6=2
  Զույգ թվերը վեցի բաժանելիս, մնացորդը զույգ է կամ հավասար է զրոյի:
 2. Փորձեք 3-ի բազմապատիկ տարբեր թվեր բաժանել 12-ի և գրանցել մնացորդը: Փորձեք եզրակացություն ձևակերպել: Ապացուցեք ձեր եզրակացությունը:
  15%12=3
  18%12=6
  27%12=3
  3-ի բազմապատիկ թիվը 12-ի բաժանելիս, մնացորդը բաժանվում է երեքի կամ հավասար է զրոյի:
 3. Ապացուցեք, որ եթե m և n թվերը k թվին բաժանելիս տալիս են նույն մնացորդը, ապա m-n տարբերությունը k-ի կբաժանվի առանց մնացորդի:
  m/k=x+c
  n/k=y+c
  m=xk+c
  n=yk+c
  m-n=xk+c-yk-c=xk-yk=k(x-y)
 4. Ընտրեք երկու թիվ՝ m և n, որոնք 3-ի բաժանելիս տալիս են 0-ից տարբեր նույն մնացորդը: Հաշվիր mn-1 արտահատության արժեքը: Այն բաժանիր 3-ի: Փորձիր թվերի մի քանի տարբեր զույգերի համար: Ձևակերպիր եզրակացություն: Ապացուցիր եզրակացությունդ:
  5*8-1=39
  39/3=13

 

7*4-1=27
27/3=9

 

Երկու թվեր, որոնք երեքի բաժանելիս ունեն նույն  մնացորդը, բազմապատկելիս և հետո մեկ հանելիս, պատասխանը բաժանվում է երեքի:

Հանրահաշիվ

 1. Գտեք 2x-108<130-x անհավասարմանը բավարարող ամենամեծ բնական թիվը, որը բաժանվում է և՛ 3-ի, և՛ 5-ի:
  3x<238

x<79.(3)

Պատ՝75

 1. Գտեք 2,3x-1807>-1,7x-152 անհավասարմանը բավարարող ամենափոքր բնական թիվը, որը բաժանվում է 5-ի, բայց չի բաժանվում 3-ի:
  4x>1655

x>413.75

Պատ՝415

 1. Ապացուցեք, որ 222+221+220 թիվը բաժանվում է 7-ի:
  220(4+2+1)
 2. Ապացուցեք, որ 217+215+214 թիվը բաժանվում է 22-ի:
  214(8+2+1)
 3. Ապացուցեք, որ (271+272)(232-230) թիվը բաժանվում է 27-ի:
  271(1+2)*230(4+1)
 4. Ապացուցեք, որ 332+331+330 թիվը բաժանվում է 13-ի:
  330(9+3+1)
 5. Ապացուցեք, որ 324-321+320 թիվը բաժանվում է 13-ի:
  324-320(3+1)
 6. Գտեք բնական n թվի այն արժեքները, որոնց դեպքում կոտորակի արժեքը ամբողջ թիվ է:
  -1,1,-2,2,-3,7,-8
 7. Գտեք բնական n թվի այն արժեքները, որոնց դեպքում կոտորակի արժեքը ամբողջ թիվ է:
  Կենտ թվերը, բացասական թվերը

 

Բաժանում մնացորդով

Բաժանում մնացորդով

Տոպրակում կա a հատ գնդիկ: Առանց տոպրակի մեջ նայելու հանում ենք 3 գնդիկ, հետո նորից 3 գնդիկ և այդպես շարունակ, մինչև 3 գնդիկ չկարողանանք հանել: Գրիր, թե ի՞նչ դեպքեր են հնարավոր: Գրիր օրինակներ՝ լրացնելով աղյուսակի համապատասխան վանդակները.

սկզբում գնդիկների թիվը քանի անգամ եմ 3 գնդիկ հանել մնացած գնդիկների թիվը
28 9 1
17 5 2
7 2 1
20 6 2

 

Այս բոլոր դեպքերը կարող ենք գրել մի բանաձի միջոցով՝

a=3q+r, որտեղ q-ն ցույց է տալիս, թե քանի անգամ ենք 3 գնդիկ հանել տոպրակից, և կարող է ընդունել 0, 1, 2, 3, … արժեքներ, իսկ r-ը ցույց է տալիս, թե վերջում, երբ արդեն 3 գնդիկ չէինք կարող հանել, քանի գնդիկ է մնացել տոպրակում և կարող է ընդունել 0, 1, 2 արժեք:

Ցանկացած a և b բնական (ընդհանուր դեպքում՝ a-ն կարող է լինել անբողջ) թվերի համար գոյություն ունեն այնպիսի q և r թվեր, որ

a=bq+r, որտեղ           (1)

q-ն կոչվում է ոչ լրիվ քանորդ, իսկ r-ը մնացորդ: Ընդ որում, տրված a և b թվերի համար այս ներկայացումը միարժեք է:

Դիցուք a=93, b=4. այս դեպքի համար գրիր (1) բանաձևը: Երկու այլ դեպք էլ ինքդ հորինիր:

93=4*23+1

101=3*33+2

32=5*6+2

Երբ մնացորդը՝ r= 0, ստանում ենք մեզ ծանոթ բաժանման դեպքը: Այս դեպքում ասում էինք, որ a-ն b-ի բազմապատիկն է, իսկ b-ն՝ a-ի բաժանարարը:

Տեսնում ենք, որ r մնացորդը միշտ փոքր է b-ից: Օրինակ, երբ b=3, մնացորդը կարող է լինել 0, 1 կամ 2: Ուրեմն՝ բոլոր բնական թվերը կարող ենք բաժանել երեք խմբի՝

առանց մնացորդի բաժանվող թվեր թվեր, որոնք տալիս են 1 մնացորդ թվեր, որոնք տալիս են 2 մնացորդ
բանաձևը

 

Ցանկացած բնական թիվ պետք է պատկանի այղ խմբերից որևէ մեկին՝

 • չի կարող ոչ մեկին չպատկանել
 • չի կարող միաժամանակ երկուսին պատկանել:

Այսպիսի աղյուսակ կազմեք, երբ b=5:

առանց մնացորդի բաժանվող թվեր թվեր, որոնք տալիս են 1 մնացորդ թվեր, որոնք տալիս են 2 մնացորդ թվեր, որոնք տալիս են 3 մնացորդ թվեր, որոնք տալիս են 4 մնացորդ
10= 2*5 11=2*5+1 7=1*5+2 18=3*5+3 39=7*5+4
20=4*5 16=3*5+1 22=4*5+2 28=5*5+3 14=2*5+4
5k 5k+1 5k+2 5k+3 5k+4

 

Վարժություններ

 1. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի, եթե 70-ը բաժանենք 6-ի:
  4
 2. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի, եթե 100-ը բաժանենք 7-ի:
  2
 3. Հաշվիչի օգնությամբ ինչպե՞ս գտնենք մի թիվը մյուսին բաժանելիս ստացվող մնացորդը:
  Մի Թիվը բաժանում են մյուսին: Վեցնում ենք քանորդի ամբողջ մասը: Բազմապատկում ենք ամբողջ մասը բաժանարարի հետ: Բաժանելիից հանում ենք արտադրյալը:
 4. Գտեք այն թիվը, որը 17-ի բաժանելիս քանորդում ստացվում է 25, իսկ մնացորդում 9:
  434
 5. Թիվը 58-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 16: Այդ թիվը զո՞ւյգ է, թե՞ կենտ:
  զույգ
 6. Թիվը 448-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 252: Այդ թիվը բաժանվո՞ւմ է 28-ի:
  այո
 7. 2517 թիվը ինչ-որ թվի բաժանելիս քանորդում ստացվում է 66: Գտեք բաժանարարը և մնացորդը:
  Բաժանարար-38
  Մնացորդ-9
 8. Թիվը 72-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 43: Ի՞նչ մնացորդ կստացվի այդ թիվը 18-ի բաժանելիս:
  7
 9. Գտեք ամենափոքր եռանիշ թիվը, որը 47-ի բաժանելիս տալիս է 31 մնացորդ:
  125
 10. Գտեք այն ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը 91-ի բաժանելիս տալիս է 53 մնացորդ:
  9972

 

 

 

Առաջադրանք թվերի բաժանելիության վերաբերյալ 07.10.18

 1. Ապացուցեք, որ եթե n-ը բաժանվում է 3-ի, ապա 4n-ը կբաժանվի 12-ի: Բերեք օրինակ:

3k*4=12k

 1. Ապացուցեք, որ եթե a-ն զույգ թիվ է, ապա a2-ն կբաժանվի 4-ի: Բերեք օրինակ:
  (2k)2=4k2
 2. Ապացուցեք, որ եթե m-ը բաժանվում է 3-ի և n-ը բաժանվում է 5-ի, ապա mn-ը կբաժանվի 15-ի: Բերեք օրինակ:
  3a*5b=15ab
 3. Ընտրեք 2-ի բաժանվող m թիվ և 3-ի բաժանվող n թիվ:
  m=4, n=6
 • Հաշվեք 3m+2n արտահայտության արժեքը:
  12+12=24
 • Գրեք ստացված թվի բաժանարարները:
  12,8,6,4,3,2
 • Նույնը արեք թվերի մի քանի զույգերի հետ:
  m=2 n=3
  6+6=12
  6,4,3,2

m=6 n=9

18+18=36

18,12,6,3,2

 • Ձևակերպեք եզրակացություն:
  3m=2n
 • Ապացուցեք ձեր եզրակացությունը:
 1. 700-ից փոքր քանի՞ բնական թիվ է բաժանվում 3-ի:
  233
 2. [200;900] միջակայքին պատկանող քանի՞ բնական թիվ չի բաժանվում 5-ի:
  560