Հյուսնի պատմությունը

88252_bԱյս պատմության իմաստը այն է, որ երբեք պետք չէ հուսահատվել: Հյուսնին հրամայում են մինչ առավոտ տասնմեկ հարյուր տասնմեկ գրվանքա փայտի լավագույն սղոցուքը տանի պալատ, թե չէ գլխից կզրկվի: Նա հուսահատվում է և գնում տուն: Նրա ընկերը նրան քաջալերում է, որ ամեն ինչ լավ կլինի և նրան գնում են տուն խնջույք անելու: Նրա կինն ու երեխաներն էլ են իմացել նորությունը և սկսել էին լացել: Ընկերը նրանց էլ քաջալերեց և մինչև առավոտ նրանք որւախացան: Առավոտյան դուռը տակեցին, հյուսնը մտածելով, որ իր վերջը եկել է բացեց դուռը: Նրան ասացին, որ թագավորը մեռել է և նա դագաղ պետք է սարքի: Ինձ թվում է, եթե այս պատության մեջ երեխաները չլինեին ոչ մի բան չէր փոխվի:

Խաղողի թփով տոլմա: Վիլյամ Սարոյան

1475334597-4258.jpegԱյստեղ հերոսը պատմում էր թփով տոլմայի մասին և ցանկանում էր գնալ այգի,հավաքել մի դյուժին խաղողի թուփ և մեծ կաթսայով թփով տոլմա պատրաստել: Հերոսը ասում էր, որ թփով տոլման Հայաստանի ավանդական ուտեստ չէ, այլ բիթլիսցի Սարոյանների ուտեստը: Բաղադրատոմսերի հետևից նրանք չէին ընկնում, սովորում էին այն ինչ ունեին: Այս պատմությունը կարդալուց հետո, ինձ թվում է, որ բոլորը կվազեն տուն և կխնդրեն, որ իրենց մայրիկները թփով տոլմա պատրաստեն:
Ահա մի քանի հատցված պատմվածքից
Հար­յուր հա­զա­րա­վոր քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետ­րեր ան­ցիրսկ­սած Եվ­րո­պա­յի ծայր արևել­քից դե­պի արևմուտքմինչև Ասի­ա­յի խոր­քե­րը և դե­պի Սև ծո­վի հյու­սի­սա­յին մա­սե­րըմինչև Դո­նի Ռոս­տով և այն­տե­ղից էլ վերՈւկ­րա­ի­նաԿիև ու Խար­կով,ապա նաև հա­րավՀյու­սի­սա­յին Աֆ­րի­կա և դրա­նից էլ այնկողմև ամ­բողջ Արա­բա­կան թե­րակղ­զինՊարս­կաս­տան ուԱֆ­ղանս­տանայս ամ­բողջ ըն­դար­ձակ տա­րած­քում գեթ մեկժո­ղո­վուրդ չկաոր չսի­րի խա­ղո­ղի տերև հա­վա­քել և լցո­նելգա­ռան աղա­ցած մսովմանր կտ­ր­տած սո­խովխոշ­որ աղա­ցած բլ­ղու­րովլո­լի­կովհե­տո փափ­կաց­նել ար­գա­նա­կով ևհա­մե­մել աղով ու պղ­պե­ղովՈ՜ւխԱյ թե հա­մեղ ու­տե­լիք է,ավան­դա­կան մա­ծունն էլ լց­նում ես կես դյու­ժին տոլ­մա­նե­րիվրահե­տո մի կես դյու­ժին էլ ես ավե­լաց­նում:
***
«Որ­քան հաս­կա­նում եմ, — ասում է Ռու­բե­նը, — խա­ղո­ղիտերև հա­վա­քե­լիսսո­վո­րա­բարճյու­ղի կամ որ­թի վրա­յի յու­րա­քանչ­յուր եր­րորդ տերևն են պո­կումայդ մա­սին լսե՞լ ես»: «Գի­տե՞ս ինչ, — պա­տաս­խա­նում եմ, — երևի չեմ լսելբայց ոնցոր թե հա­յա­վա­րի չի լի­նիեթե հար­գես ամառ­վա տո­թին ստ­վեր ու­նե­նա­լու խա­ղո­ղի ող­կույզ­նե­րի իրա­վուն­քը»:
***
Ռու­բե­նը հարց­րեց. «Ու­րեմն խա­ղո­ղի տերևով տոլ­ման մե՞նքենք հո­րի­նել»: «Եթե, — ասա­ցի, — հա­յե­րին նկա­տի ու­նեսոչ:Իսկ եթե բիթ­լիս­ցի Սա­րո­յան­նե­րին նկա­տի ու­նեսայոև կա­սեմթե ին­չուՄենք աշ­խար­հի մե­ծա­գույն խո­հա­րար­ներնենքինչ­պես մեր եր­կու­սի մայ­րերն ու հայ­րե­րըքա­նի որ հա­մոզ­ված եմվա­ղուց նկա­տած կլի­նեսոր հորդ պատ­րաս­տածճաշ­ե­րը նույն­քան հա­մեղ ենոր­քան մորդ եփա­ծըԲա­ղադ­րա­տոմ­սե­րի ետևից էլ չենք ընկ­նումՍո­վո­րում ենք այնինչ ու­նենքև ամե­նա­լա­վը մենք ենք պատ­րաս­տումԱշ­խար­հի այսհս­կա տա­րած­քում տոլ­ման կա­տա­րե­լա­պես մեր սե­փա­կա­նու­թյու­նը չէ»:

The call of the wild; Jack London

images (1).jpgThis book is about one dog named Buck. Mr. Miller and his family liked Buck very much. Buck was little when attendant of his family who was very greedy, sold him. He went to Alaska, and there he pulled sledges with gold. Day after day Buck was getting stronger and stronger. He was missing Mr.Miller, but he not want to return.

Pocahontas

1194594This book is about an Indian princess, and she was the first woman from  America, who married in Englishman. Pocahontas helped Englishmen when they were starving. She was a friend of Englishmen and she save a man named John Smith, when Powhatan` his father wanted to kill him. I liked this book.The book is written in easy English and I think it will not be hard to read  it.

And if you don’t want to read it, you can watch cartoon.

Сказки барда Бидля:Джоан Кэтлин Ролинг

6161.jpg“Сказки барда Бидля” неоднократно упоминаются в последней книге “поттерианы” – “Гарри Поттер и Дары смерти”, и являются ключом к пониманию темных тайн магии. В книге “Сказки барда Бидля” пять сказок: “Сказка о братьях”, “Фонтан феи Фортуны”, “Колдун и прыгучий горшок”, “Зайчиха Шутиха и ее пень-зубоскал” и “Волосатое сердце колдуна” – сборник для юных волшебников и волшебниц, без которых Гарри Поттер не смог бы выполнить последнюю, самую сложную задачу по спасению мира волшебников. Сказки очень хорошие и мне кажется, что всем они понравится.

Книгу можете прочесть туттут.

Фантастические звери и места их обитания: Джоан К. Роулинг

6426.jpgВ каждой семье волшебников, несомненно, найдется экземпляр книги “Фантастические звери и места их обитания”. Теперь и у маглов появилась возможность узнать, где живут пятиноги, чем питаются пушистики и почему не следует оставлять в саду блюдечко с молоком для нарла. Самая ужасная книга Хогвартса! Это та самая книга, которая нападала на каждого, кто плохо обращался с ней. Тайные знания о василисках, драконах и единорогах из-под пера Джоан Роулинг! Мне кажется всем любителям Гарри Поттера понравится эта книга. Лично мне оно понравилось.

Книгу можете прочесть тут.

Квиддич с древности до наших дней: Джоан Кэтлин Ролинг

51648.jpgЭту книгу я советую всем любителям Гарри Поттера. Эта книга представляет собой веселый, полный юмора и гротеска обзор истории квиддича – любимой игры магов, когда, сидя верхом на метлах, они стараются забросить мяч в кольцо противника. Автор подробно исследует, когда и где возник квиддич, как менялся и совершенствовался, упоминаются лучшие в истории квиддича команды и игроки. Конечно, это шутка Джоан Ролинг, но для любителей книг о Гарри Поттере – это еще одна возможность погрузиться в столь любимый и чарующий мир фэнтези

Книгу можете почитать тут.