Պատմություն։ Քննական հարցեր 3

Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.

ա. Արշամաշատ քաղաքի կառուցումը
բ. Սելևկյան պետության առաջացումը
գ. Հայկազունների Երվանդական ճյուղի իշխանության վերացումը Մեծ Հայքում
դ. Հելլենիզմի դարաշրջանի սկիզբն Առաջավոր Ասիայում
ե. Արտաշեսի և Զարեհի գլխավորությամբ սելևկյան զորքերի արշավանքը
Հայաստանի դեմ
զ. Սամոսատ մայրաքաղաքի կառուցումը


1) դ, բ, զ, ա, ե, գ
2) բ, զ, ա, դ, ե, գ
3) դ, բ, ա, զ, գ, ե
4) բ, դ, զ, ա, գ, ե


XIX դարի ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմի իրադարձությունները
դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.

ա. Թավրիզի գրավումը
բ. Շուշիի պաշարման սկիզբը
գ. Երևանի բերդի գրավումը
դ. Շամքորի ճակատամարտը


1) բ, դ, ա, գ
2) դ, գ, ա, բ
3) բ, դ, գ, ա
4) գ, ա, դ, բ

Համապատասխանեցնել հեղինակների և նրանց ստեղծագործությունների
անունները.

1. Ստեփանոս Շահումյան ա. «Տիեզերական պատմություն»
2. Ստեփանոս Պալասանյան բ. «Համառօտ պատմութիւն Աղուանից»

3. Աբրահամ Երևանցի գ. «Պատմութիւն Դավիթ բեկին»
4. Հովսեփ Գաթըրճյան դ. «Պատմութիւն Հայոց»

ե. «Պատմութիւն պատերազմաց»


1) 1–բ, 2–ա, 3–գ, 4–ե
2) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–ա
3) 1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–ա
4) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ե

Իրադարձությունները համապատասխանեցնել տարեթվերին.


1. 1920 թ. նոյեմբերի 22
2. 1920 թ. օգոստոսի 24
3. 1919 թ. մայիսի 28
4. 1920 թ. հոկտեմբերի 28
5. 1920 թ. սեպտեմբերի 1

ա. խորհրդա-թուրքական «Սրտագին և
անկեղծ բարեկամության պայմանագրի
նախաստորագրումը
բ. Արևելքի ժողովուրդների առաջին
համագումարի բացումը
գ. Հայ-ռուսական «Եզրափակիչ որոշման
արձանագրության»
նախաստորագրությունը
դ. «Միացյալ Հայաստանի անկախության
հռչակագրի ակտի» ստորագրումը և
հռչակումը
ե. Երևանի հայ-ռուսական համաձայնագրի
ստորագրումը
զ. ԱՄՆ-ի նախագահ Վիլսոնի իրավարար
վճռի հայտնելը հայ-թուրքական
սահմանագծի վերաբերյալ


1) 1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–գ, 5–բ
2) 1–ա, 2–բ, 3–դ, 4–զ, 5–գ
3) 1–զ, 2–ա, 3–գ, 4–ե, 5–բ
4) 1–գ, 2–զ, 3–ե, 4–բ, 5–ա

Ընտրել երկու ճիշտ պնդումները.

ա. Ք. ա. IX դ. 80-70-ական թթ. Հայկական լեռնաշխարհում հիշատակվող
կազմավորումներից նշանավոր էին հարավում Միտաննին, իսկ հյուսիսում՝
Հայասան:
բ. Ք. ա. 859-843 թթ. ասորեստանյան արշավանքներին դիմակայած Արամուն
ասորեստանյան աղբյուրներում անվանապես հիշատակվող առաջին
ուրարտական արքան է:
գ. Արամ Ուրարտացին ոչ միայն ջախջախել է ասորեստանցի նվաճողներին,
այլև գրավել Մարաստանն ու Փոքր Ասիայի զգալի մասը և հաղթական
արշավանքներով հասել մինչև Պարսից ծոցի և Սև ծովի ափերը:
դ. Հայկական լեռնաշխարհում առաջացած պետական կազմավորումներից
Նաիրի թագավորությանը հաջողվել է Ք. ա. 880-ական թվականներից սկսած՝
ամբողջ Հայկական լեռնաշխարհը միավորել իր իշխանության ներքո:
ե. Քանի որ «Ուրարտուն դարձել էր Հայաստանի ընդհանրական անվանում,
ուստի ասորեստանյան աղբյուրները շարունակում են այդ անունով
հիշատակել նաև Նաիրի թագավորությունը:


1) գ, ե
2) ա, բ
3) բ, ե
4) դ, ե

Մխիթարյանների հանրահայտ ըմպելիքը՝ մխիթարին

Մխիթարինը Մխիթարյանների բրենդային խմիչքն է: Այն հայտնի է իր բուժիչ հատկություններով և պարունակում է էկզոտիկ մրգեր և 42 խոտաբույսեր: Խմիչքի բաղադրատոմսը ստեղծվել է Մխիթար Սեբաստացու կողմից և փոխանցվել սերնդե սերունդ:

Խմիչքը սկսել են արտադրել 17-րդ դարում Հունական Մոդոնում, հետո Վենետիկում: Մինչև 1811թ. արտադրանքը չտեղափոխվեց Վենետիկ:

19-րդ դարում Ավստրիական կայսրության ընտանիքը հաճախ այցելում էր աբբայությունը և նրանց հյուրասիրում էին մխիթարին: Կայսրական ընտանքին այնքան էր դուր եկավ մխիթարինը, որ նրանք առաջարկեցին արտադրել խմիչքը մեծ ծավալներով, ինչը եղավ 1908թ.:

Չորս տարի հետո խմիչքի արտադրությունը դարձավ բիզնես, որը մեծ եկամուտ էր բերում: Երկար ժամանակ այն վաճառվում էր, որպես ալկոհոլային խմիչք, ինչպես նաև դեղամիջոց: 1980-ականներին Մխիթարյանները ստիպված եղան վաճառել այն միայն որպես ալկոհոլային խմիչք, հարկերի հետ խնդիրների պատճառով: Սակայն, Ավստրիաում դեռ կան բժիշկներ, ովքեր առաջարկում են խմել մխիթարին ստամոքսի հետ կապված խնդիրների դեպքում:

Կրթահամալիրի իմ խորհրդանիշը

Կրթահամալիրը ունի շատ խորհրդանիշներ և դրանցից մեկը մեր կրթական համակարգն է: Կրթահամալիրում նախագծային ուսուցում է և սովորողը ունի ընտրության հնարավորություն: Կարող ես ընտրել քո ցանկացած առարկաները և ուսուցչին:  Քանի որ դասերը անցկացվում են համակարգիչներով, համացանցի ամբողջ մեդիան միշտ մեզ հետ է: Ամեն մի հարցի պատասխանը կամ մեզ պիտանի ինֆորմացիան կարելի է գտնել մի քանի րոպեում:

Ընդհանրապես կրթահամալիրում ՏՏ ոլորտը բավականին զարգացած է: Իմ կարծիքով դա նույնպես կարելի է համարել խորհրդանիշ: Ոչ բոլոր դպրոցներում կան ՏՏ կամ ռոբոտիքս լաբորատորիաներ: Մեր մոտ նույնիսկ անցկացվում են ՏՏ մրցույթներ, օրինակ՝ Դիջիթեքը կամ բնագիտատեխնիկական ստուգատեսը: Երեխաները առաջին դասարաններից սովորում են օգտվել համակարգչից և բազմազան համակարգչային ծրագրերից: Իսկ ուսուցիչներն էլ անհընդհատ վերապատրաստվում են:

Կրթահամալիրը ունի զանազան ուրիշ խորհրդանիշներ, բայց իմ համար այս երկուսը ամենակարևորներից են:

Պատմություն: Քննական հարցեր: Մաս 2

Որտե՞ղ էր գտնվում Կիլիկիան.․

1) Փոքր Ասիայի հարավ-արևելքում

Կիլիկիան գտնվում է Փոքր Ասիայի հարավարևելյան մասում: Նրա հարավում Միջերկրական ծովն է, հյուսիսում՝ Հայկական Տավրոս լեռնաշղթան։ Կիլիկիան անմիջապես հարևան է պատմական Հայաստանի գավառներին՝ սահմանակցում է Փոքր Հայքին։

2) Փոքր Ասիայի հարավ-արևմուտքում

3) Փոքր Ասիայի հյուսիս-արևմուտքում

4) Փոքր Ասիայի հյուսիս-արևելքում

Որտե՞ղ է հրատարակվել Հ. Գաթըրճյանի «Տիեզերական պատմություն» աշխատությունը.

1) Մոսկվայում

2) Վենետիկում

3) Վիեննայում

Հովսեփ Գաթըրճյանը (1820, փետրվարի 19, Կ.Պոլիս – 1882, հունվարի 9, Կ.Պոլիս), հայ պատմաբան, թարգմանիչ, լեզվաբան է։ 1849թ. և 1852թ. Վիեննայում հրատարակել է «Տիեզերական պատմության» 1-ին և 2-րդ հատորները։ Մինչև այդ հայերենով համաշխարհային պատմության վերաբերյալ որևէ ձեռնարկ չի եղել։ 

4) Պետերբուրգում

Որքա՞ն է եղել հայ կամավորների թիվը 1915 թ. վերջին և 1916 թ. սկզբին.

1) 5000

2) 10000

Կամավորական շարժումը սկիզբ առավ Առաջին համաշխարհային պատերազմի հենց սկզբից։ Ռուսական կայսրությունում բնակվող շուրջ 2 միլիոն 54 հազար հայերից ռուսական բանակ են զորակոչվում մոտ 200 հազար հոգի։ Իսկ Անտանտի բանակներում ծառայող հայերի թիվը 50 հազարի է հասնում։ Միաժամանակ հայ հասարակական-քաղաքական շրջանները ձեռնամուխ են լինում կամավորական ջոկատների ստեղծմանը։ Կամավորական ջոկատների կազմակերպումը նպատակ ուներ նպաստել ոչ թե ցարիզմի նվաճողական քաղաքականությանը, այլ օգտագործել նրա ռազմական ուժերը Արևմտյան Հայաստանն ազատագրելու համար։ Ռուսաստանի շահերը Մերձավոր Արևելքում և մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանում համընկնում էին հայ ժողովրդի ազատագրական ձգտումներին։

Սկզբնապես 1914թ. աշնանը կազմակերպվում են կամավորական չորս ջոկատներ։ Առաջինի հրամանատարն էր Անդրանիկը, երկրորդինը՝ Դրոն, երրորդինը՝ Համազասպը, չորրորդինը՝ Քեռին։ Հինգերորդ ջոկատի հրամանատարն էր Վարդանը (Սարգիս Մեհրաբյան)։ Ավելի ուշ կազմակերպվում են ևս երեք ջոկատներ։ Ընդհանուր առմամբ այս ջոկատներում ընդգրկված էին շուրջ 10 հազար հոգի։

1915թ. ապրիլին, Ազգային բյուրոյի որոշմամբ, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ջոկատները միացվում են 5-րդին։ Այս զորամիավորումը ստանում է Արարատյան անվանումը։ Նրա հրամանատար է դառնում Վարդանը։

Հայ կամավորական ջոկատները կռվում էին խիզախությամբ։ Նրանցից առավել աչքի ընկավ առաջին ջոկատը՝ ազգային-ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Անդրանիկի հրամանատարությամբ։

1915-1916թթ. հայ կամավորները ռուսական բանակի կազմում մասնակցում են Արևմտյան Հայաստանի մեծ մասի ազատագրմանը։ Կովկասյան ռազմաճակատի հրամանատարությունը բազմիցս դրվատել է հայ կամավորներին։

1916թ. ամռանը այդ ջոկատներից կազմվում են վեց հրաձգային գումարտակներ, որոնք մտցվում են ռուսական զորքի կազմի մեջ։

3) 12000

4) 6000

Ռուս-թուրքական երկրորդ կոնֆերանսում թուրքական պատվիրակությունը գլխավորում էր`

1) Ն. Նարիմանովը

2) Ք. Կարաբեքիրը

3) Յ. Քեմալը

Երկրորդ կոնֆերանսն անցկացվել է 1921թ. փետրվարի 26-ից մինչև մարտի 16-ը, Թուրքիայի և խորհրդային հանրապետությունների միջև հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ Կոնֆերանսում ՌԽՖՍՀ-ն ներկայացրել են Գեորգի Չիչերինը և Ջ. Կորկմասովը, Թուրքիան Յուսուֆ Քեմալ Բեյը, Ռզա Նուր Բեյը, Ալի Ֆուատ փաշան:

4) Մ. Քեմալը

Հայոց ո՞ր արքան էր մեջբերման մեջ հիշատակված արքայի եղբայրը.

«Եվ տիրապետեց նա բազմաթիվ բերդերի և գավառների Վայոց ձորի, Խաչենի և Փառիսոսի սահմաններում՝ ավելի քան իր եղբայրը, և չկար մեկը, որ սարսափ պատճառեր Հայաստանին»:

1) Աբաս

2) Աշոտ II

3) Սմբատ II

4) Աշոտ III

Ո՞ր արքայի մասին է հույն պատմագիր Պոլիբիոսի ստորև բերվող արտահայտությունը. «Արմենիայի մեծագույն մասի տիրակալ»:

1) Արտաշես I-ի

Արտաշեսի ձեռնարկումների շնորհիվ պատմական Հայաստանի մեծ մասը միավորվում է մեկ ընդհանուր պետության՝ Մեծ Հայքի թագավորության կազմում։ Այդ պատճառով է, որ Պոլիբիոսը վերջինիս անվանում էր «Արմենիայի մեծագույն մասի տիրակալ»։

2) Երվանդ III-ի

3) Արտաշես II-ի

4) Տիգրան II-ի

Արևմտահայերի երկրորդ համագումարում ընտրված մարմինը, որ դիմեց «Արարատյան Հանրապետության» կառավարությանը, կոչվում էր՝

1) Արևմտահայ ժամանակավոր կառավարություն

2) Արևմտահայ գործադիր մարմին

3) Արևմտահայ ազգային բյուրո

4) Արևմտահայ ազգային պատվիրակություն

Ընտրվել է Արևմտահայ ազգային խորհուրդ (15 անդամով, որից 8-ը՝ դաշնակցական, մնացածը՝ ռամկավար, հնչակ, սոցիալ-դեմոկրատ բոլշևիկներ)։ Խորհրդի մեջ են մտել Անդրանիկը, Զ. Եսայանը, Ա. Թերզիբաշյանը, Գ. Հայկունին, Լ. Շանթը, Կ. Սասունին, Սեպուհը, Ս. Բորոյանը, Արտ. Դարբինյանը, Հ. Գալիկյանը և ուրիշներ։ 

Հողատիրության ինչպիսի՞ ձև էր պարգևականքը.

1) եկեղեցապատկան-վանքապատկան հողատիրություն

2) ժառանգական մասնավոր հողատիրություն

3) պայմանական հողատիրություն

«Պարգևականք» անվանվում էին այն կալվածքները, որոնք որպես ուտեստ հանձնվում էին պետական պաշտոնյաներին կամ զինվորներին: Ծառայությունը դադարեցնելու դեպքում արքունիքը դրանք հետ էր վերցնում:

4) առուվաճառքի ենթակա մասնավոր հողատիրություն

Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Մեծ հայրենադարձությունը Խորհրդային Հայաստանի համար.

1) Խորհրդային Հայաստանում աճեց գործազրկությունը:

2) Վատթարացավ Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական կացությունը:

3) Սփյուռքահայերն իրենց կապիտալ ներդրումներով շենացրին Խորհրդային Հայաստանը:

1946-1948թթ. Խորհրդային Միությունը կազմակերպեց և իրականացրեց արտասահմանում ապրող շուրջ 90 000 սփյուռքահայերի տեղափոխությունը Խորհրդային Հայաստան։ Այս երևույթը ստացավ «Մեծ Հայրենադարձություն» անվանումը։

4) Բարելավվեց ՀԽՍՀ ժողովրդագրական իրավիճակը:

Կասրե-Շիրինում կնքված պայմանագրի հետևանքով՝

1) Հայաստանն ամբողջությամբ ընկավ Սեֆյան Պարսկաստանի տիրապետության տակ:

2) Հայաստանն առաջին անգամ բաժանվեց Սեֆյան Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև:

3) Հայաստանն ամբողջությամբ ընկավ Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ:

4) Հայաստանը կրկին վերաբաժանվեց Օսմանյան կայսրության և Սեֆյան Պարսկաստանի միջև:

1639 թ. Կասրե Շիրինի պայմանագրի հիմնական կետերը, այսինքն՝ Արևմտյան Հայաստանն ու Արևմտյան Վրաստանը մնում էին Թուրքիայի, իսկ Արևելյան Վրաստանը, Արևելյան Հայաստանը և Ադրբեջանը՝ Իրանի տիրապետության ներքո։

Ըստ ժամանակագրական հաջորդականության՝ թվարկված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել հինգերորդը.

ե. Դաշնակցության երիտասարդական միության «ինքնավերացման» համագումարը (1923թ.)

դ. «Նոր եկեղեցի» կազմակերպության պառակտիչ գործունեության դատապարտումը Հայոց եկեղեցու Գերագույն հոգևոր խորհրդի կողմից (1923թ.)

բ. Ստալինի «Մեծ բեկման տարին» հոդվածի հրապարակումը (1941թ.)

ա. Խորեն արքեպիսկոպոս Մուրադբեգյանի ընտրվելը կաթողիկոս (1932թ.)

գ. Հայաստանում գյուղացիության ճնշող մեծամասնության անդամագրվելը կոլտնտեսություններին (1937թ.)

զ. ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի որոշումը Ս. Էջմիածնի վանքը փակելու, կաթողիկոսությունը վերացնելու մասին (1926թ.)

Արգիշտի I-ի նվաճողական ձեռնարկումները ներկայացնել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.

ա. արշավանքը դեպի Փոքր Ասիայի տարածք 783 մ.թ.ա

գ. Սևանա լճի ավազանի իշխանությունների միացումը Վանի թագավորությանը 782 մ.թ.ա.

դ. հաղթարշավը դեպի Ալիշտու 782 մ.թ.ա.

բ. արշավանքը Զագրոսյան լեռներով մինչև Պարսուա 781 մ.թ.ա.

Գործիչների անունները hամապատասխանեցնել պատմական իրադարձություններին.

ա. Սանահինի և Հաղպատի վանքերի հիմնումը – 5. Խոսրովանույշ թագուհի

բ. Անիի Կաթողիկե եկեղեցու կառուցումը – 3. Կատրամիդե թագուհի

գ. Շիրակավանի ժողովի հրավիրումը – 2. Զաքարիա Ձագեցի

դ. Անիի զվարթնոցատիպ եկեղեցու կառուցումը

ե. Բագարան բերդաքաղաքում Աշոտ Բագրատունուն հայոց թագավոր օծելը – 1. Գևորգ Գառնեցի

զ. Կաթողիկոսական աթոռի հաստատումը Արգինայում – 4. Անանիա Մոկացի

Ռոբոտաշինության հեռավար ոսուցման առաջադրանքներ. Հոկտեմբերի 20-Նոյեմբերի 8

Դիտեք տեսահոլովակները և կատարեք զուգահեռ։ Երեքշաբթի օրերին կունենանք հանդպում, ձեր հարցերին պատասխանելու համար:

Ընկնող բանանները — մաս 1

Ընկնող բանանները — մաս 2

Առաջադրանքները կատարելուց հետո ուղարկել այս էլ․ հասցեներին․
nazeliter-petrosyan@mskh.am
tigranserobyan@mskh.am

Պատմություն: Քննական հարցեր

Ե՞րբ է սկսվել Բալկանյան երկրորդ պատերազմը:

4) 1913 թ. հունիսի 29-ին

Առաջին Բալկանյան պատերազմը սկսել է 1912 թվականի հոկտեմբերին և ավատվել 1913 թվականի մայիսին: Այն Բալկանյան դաշինքի (Բուլղարիա, Չեռնոգորիա, Սերբիա, Հունաստան) և Թուրքիայի միջև է: Թուրքիան պարտվեց և ըստ Լոնդոնյան պայմանագրի կրցրեց իր բոլոր եվրոպական տիրույթները, բացի Ստամբուլից և արևելյան Թրակայի մի փոքր մասից:

Երկրորդ Բալկանյան պատերազմը սկսել է 1913 թվականի և ավարտվել նույն թվականի օգոստոսին: Այն Բուլղարիայի և Չեռնոգորիայի, Հունասատնի, Սերբիայի, Թուրքիայի միջև էր: Բուլղարիան պարտվեց և Բուխարեստի պայմանագրով Ռումինիային հասսավ Հարավային Դոբրութայն, Թուրքիային՝ Հարավային Մակեդոնիան և Արևմտյան Թրակայի մի մասը, Սերբիային՝ Հյուսիսային Մակեդոնիան:

Առաջին Բալկանյան պատերազմին նաև մասնակցել է հայկական կամավորական ջոկատը՝ Գարեգին Նժդեհի և Անդրանիկ Օզանյանի հրամանատարությամբ:

Բալկանյան պատերազմները արագացրին առաջին համաշխարհային պատերազմի սանձազերծումը:

Ե՞րբ է Հայաստանի առաջին հանրապետությունում ընդունվել “Դպրոցի կառավարման մասին” օրենքը:

4) 1918 թ. սեպտեմբերին

“Դպրոցի կառավարման մասին” օրենքը ընդունվել է 1918թ. սեպտեմբերին: Նրանով հանրապետության տաածքում նախկինում գործող պետական, եկեղեցածխական և այլ տիպերի դպրոցները ազատ գործելու հնարավորություն են ստացել: Տարական դպրոնցերում ուսումը եղել է անվճար ու պարտադիր, միջնակարգ և բարձրագույն դպրոցնրիում՝ չափավոր վարձավճարով, կարիքավոր սովորողներն ու ուսանողները ստացել են կրթաթոշակ:

Արմֆանի կազմում 1941 թ. որքա՞ն գիտահետազոտական հիմնարկներ էին գործում:

4) 11

1935 թվականին հիմնադրվում է ԽՍՀՄ ԳԱ հայաստանյան մասնաճյուղը (Армянский филиал академии наук)
 1943 թ. վերափոխվում է ՀԽՍՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա այնուհետև վերանվանվում ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա։

Երկրորդ նախագահը եղել է Հովսեփ Օրբելին։ 

Ամֆանի կազմում 1941 թվականին եղել են 11 Գիտահետազոտական հիմնարկներ։ Այսինքն, ինստիտուտում գործել են 11 գիտական խմբավորումներ, որոնք զբաղվել են գիտական տարբեր պրոեկտներով։ 

Ե՞րբ է Մուշեղ սպարապետը զորքով շարժվել Գանձակ:

3) 372 թ.

371 թվականին տեղի է ունենում Ձիրավի ճակատամարտը, որը վերջանում է հայերի հաղթանակով: 372 թվականին Մուշեղը լուր ստանալով Շապուհի առաջիկա ներխուժման մասին, զորքով շարժվում է դեպի Գանձակ: Հայոց զորքը ջախջախում է պարսկական ուժերը: Վերականգնվում է րկրի խաղաղությունը:

Ո՞ր թվականին սկսվեց պարսկա-բյուզանդական 20-ամյա պատերազմը:

4) 571 թ.

564 թվականին Հայաստանում պարսիկ մարզպան Սուրենի նշանակումով ծանրանում են հարկերը ու վաչրական, կրոնական ճնշումները: Նա նաև սպանում է Վարսակ Մամիկոնյանի տղային՝ Մանվելին: 571 թվականին հայերը ապստամբում են Վարսակի մյուս որդու՝ Վարդանի գլխավորությամբ: Ապստամբներից ոմանք գնում են Բյուզանդիա: Վերսկսվում է պարսկա-բյուզանդական պատերազմը:

20 տարի տևած պարսկա-բոյւզանդկան պատերազմը կրկին ավերածությունների պաճառ է դառնում Հայաստանում: 591 թվականին նաև տեղի է ունենում պարսկաբյուզանդական բաժանումը, որով Հայաստանի մեծ մասը անցնում է Բյուզանդիային:

Ե՞րբ է հրապարակվել ՀՅԴ հռչակագիրը:

3) 1890 թ.

1890 թվականի հուլիս-օգոստոսին Թիֆլիսում ստեղծվում է Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը (ՀՅԴ): Հիմնադիրներից էին Քրիստոփոր Միքայելանը, Սիմոն Զավարյանը, Ստեփան Զորյանը և այլն: Շուտով դաշնակցությունը դառնում է ամենաազդցիկ կուսակցությունը:

Դաշնակիցները հրատարակում էին “Դրոշակ” թերթը, այդ պատճառով նրանց անվանում էին դրոշակականեր:

Նրանք իրենց կարևորագույն խնդիրն էին համարում Արևմտյան հայաստանի ազատագրումը:

Ե՞րբ է Հայաստանը լիրավ անդամակցել Եվրոպայի խորհրդին:

3) 2001 թ.

Հայաստանը անդամակցել է Եվրոպայի խորհրդին 2001 թվականի հունվարի 25-ին:

Ե՞րբ է խեթական թագավորի և Հայասայի Խուկանա արքայի միջև կնքվել բարեկամության և փոխօգնության պայմանագիր:

4) Ք. ա. XIV դարում

Հայասա-խեթական պայմանագիրը կնքվել է Հայսայի արքա Խուկանայի և խեթական թագավոր Սուպպիլուլիում Ա-ի միջև: Հայասան և Խեթական պետւթյունը ունեցել են ռազմական, դիվանագիտական, տնտեսակաան, մշակույթային հարաբերություններ: Մ. թ. ա. 15-րդ դարի վերջին և 14-րդ դարի սկզբին Հայսան եղել է խեթերի տիրապետության տակ, սակայն կարողացել է ազատագվել: Մ. թ.ա. 14-րդ դարի սկզբին բախում է եղել Հայսայի արքա Կարանիի և խեթական թագավոր Թութհալիաս Գ-ի միջև: Ի վերջո Թութհալիաս Գ-ի որդի Սուպպիլուլիում Ա-ն հաշտության պայմանագիր է կնքում Հայասայի՝ արքա Խուկանայի հետ: Որպես դաշինքի ամրապնդում Խուկանան ամուսնանում է Սուպպիլուլիումի աղջկա հետ:

Ե՞րբ է Կորբուլոնը բանակցություններ սկսել Վաղարշի ու Տրդատի հետ՝ վերջինիս թագադրելու՝ Ներոնի առաջարկի շուրջ:

3) 60 թ.

Հռոմեական կայսրությունը 54 թվականին պատերազմ սկսեց Պարթևսանի և Մեծ Հայքի հետ: 58 թվականի գարնանը Կորբուլոն զորավարը ներխուժում է Մեծ Հայք: Հռոմեացիները գրավում են Արտաշատը և ավիրում այն: 59 թվականին Կորբուլոնի զորքերը ներխուժում են Տիգրանակերտ և գրավում այն:

Հայոց գահին է բարձրանում Կապադովկիայի թագավոական ընտանիքից Տիգրան Զ-ն, ում գահակալությունը մեծ դժգոհություն է առաջացնում ժողովրդից: Շուտով Վաղարշն ու Տրդատը մեծ զորքով մտնում են Մեծ Հայք և ժողովրդի օգնությամբ գահընկեց անում Տիգրանին, ով փախնում է երկրից:

61 թվականին Կորբուլոնը Մծբին քաղաքում կնքում է զինադադար և Տրդատին ճանաչում Հայոց թագավոր:

Վարչական առումով Վանի պետությունը բաժանված էր.

2) մարզերի

Վարչական առումով Վանի պետությունը բաժանվում էր խոշոր մարզերի, որոնք կառավարվում էին արքունի կառավարիչների կողմից:

Ո՞ր գետի ափին է կառուցվել Բագարան քաղաք-սրբավայրը:

3) Ախուրյան

Բագարանը գտնվում է Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգում, Ախուրյանի աջ ափին, Ախուրյանի և Արաքսի միախառնման շրջանում, պատմական Երվանդաշատ քաղաքից 8-9 կմ հեռու:

Բագարանը կառուցել է Երվանդ Դ-ն մ. թ. ա. 2-րդ դարի սկզբին: Արմավիրից այնտեղ են տեղափոխվել հեթանոսական կուռքերը, քաղաքի մոտ տնկել անտառ: Բագարանում քրմապետ էր Երվանդի եղբայր Երվազին: Սակայն Արտաշես Ա-ն գրավում է թագավորությունը և սպանում Երվանդին ու Երվազին, կուռքերը Բագարանից տանում Արտաշատ: Հետագայում Բագարանը կորցնում է իր քաղաքական և հասարակական դերը:

IXրդ դարում, երբ Աշոտ Բագատունի Մսակերը գնում է Կամսարականների տիրույթերը, Բագարանը դառնում է նախարարական ոստան: IXրդ դարի վերջին Բագարանը Բագրատունիների նորաստեղծ պետության մայրաքաղաքն էր: Այնտեղ էր գտնվում Բագրատունիների դամբարանը: Բագրատունյած թագավորության անկումից հետո, քաղաքն էլի անշքացավ:

1048 թվականին Բագարանը զավթեցին սելջուկները, ավիրեցին քաղաքը և կոտորեցին բնակիչներին: XIIրդ դարի սկզբին այն գրավեցին Շահ-Ի-Արմենները, իսկ 1211 թվականին՝ազատագրեցին հայ-վրացական զորքերը: 1394 թվականին մոնղոլները ավիրեցին և կողոպտեցին Բագարանը:

Որտե՞ղ է գտնվում Քարքե լեռը:

3) Տարոնում

Քարքե լեռը գտնվում է Տարոնում: Լեռան լանջին է գտնվում Սուրբ Կարապետի վանքը: Նաև լեռան վրա է գտնվում Վահագն մեհյանը:

Ռոբոտիքս: Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցման այս երկու շաբաթվա ընթացքում շարունակելու ենք ռոբոտիքսի դասերը: Սովորելու ենք Scratch բլոկային ծրագրավորման լեզուն:

Այս երկու շաբաթվա ընթացքում ստեղծելու ենք տեսանյութեր, որոնց հեևելով երեխաները ստեղծելու են ծրագրեր: Շաբաթական մեկ անգամ ունենենալու ենք տեսադաս՝ երեխաների հարցերին պատասխանելու համար:

Ծրագիրը՝

  • Սովորում ենք if, if else բլոկները, ստեղծում թռչող գետաձի խաղը
  • Ստեղծում ընկնող բանաններ խաղը, կատարում փոփոխություններ, վերջացնում թռչող գետաձի խաղը։
  • Վերջացնում ընկնող բանաններ խաղը, սովորում ի՞նչ է փոփոխականը։

Catedral de Ghazanchetsots

La catedral de Ghazanchetsots, también conocida como catedral de Cristo Salvador y catedral de Shusha, es una de las principales iglesias armenias apostólicas. Está situada en Shusha, en la región de Alto Karabaj. Fue construida entre 1868 y 1887​ por el arquitecto Simon Ter Hakobian. El conjunto arquitectónico consta de una Iglesia (1868-1887) y un campanario (1858).

Se considera el segundo centro espiritual más importante de Artsakh, después del monasterio de Gandzasar. Además está incluido en la lista de monumentos históricos y culturales de la ciudad de Shushi y es uno de los símbolos de Artsakh.

El templo se menciona en el libro de Mesrop Takhidyan “Viaje a Armenia” (1820). Según Shahen Mkrtchyan, esto se debe a que el campanario fue construido antes que la iglesia, había otra iglesia del siglo XVIII en el lugar del templo.

Antes de la construcción de la nueva iglesia, los arquitectos se enfrentaban a un gran problema: era que antes de cada liturgia era necesario que el sacerdote pidiera perdón de los pecados a otro sacerdote, para escuchar estas palabras. “Deja que tus oídos escuchen lo que dicen tus labios”, pero la iglesia solo tenía un sacerdote, por lo que los arquitectos decidieron construir una sala subterránea donde se produciría el milagro. “Que mis oídos escuchen lo que dicen mis labios”. Este fenómeno es el único en el mundo, aún opera en Shushi S. En la Iglesia del Salvador Ghazanchetsots.

La catedral ha tenido varios usos a lo largo de su historia. Su función como iglesia funcional terminó tras el pogromo de Shusha en 1920, cuando se buscó el exterminio de la población armenia y casi toda la ciudad de Shusha quedó destruida. Durante el gobierno soviético se utilizó primero como granero y más tarde como garaje. Durante la Guerra del Alto Karabaj, las fuerzas de Azerbaiyán la utilizaron como polvorín, uso que terminó el mes de mayo de 1992, cuando la ciudad pasó a manos de Armenia de nuevo.

En la década de los años 1990 se restituyeron las estatuas de ángeles con trompetas a través de réplicas, así como un escudo de armas de la ciudad. En 1998 la catedral fue consagrada nuevamente como iglesia. La catedral está ahora gravemente dañada.

El 8 de octubre de 2020, la catedral de Ghazanchetsots fue bombardeada 2 veces por las fuerzas azerbaiyanas. La catedral está ahora gravemente dañada.